Doğru, isabetli, nitelikli, tekniklerine uygun, nitelikli atış tekniği

Doğru ve nitelikli atış yapabilmek için ehil hocalarımızda gerçek ortamda verilen eğitim ile kursiyerlerimiz ileri atış tekniklerini kavramaktadırlar. Söz konusu eğitim teorik ve uygulama olmak üzere iki kategoride devam eder. Atışlar gerçek tabanca ve gerçek mermi ile poligon ortamında gerçekleşir. Talep konusu eğitimin derecesi kursiyer ile idarenin belirleyeceği derece üzerinden devam eder. Kullanılacak mühimmat ve eğitim süresi ücretlendirmeyi belirler.

Not: Bakınız, 5188 sayılı.

Bknz: www.yargiguvenli.com