Devriye tanımı: Sorumlu olduğu bölgede emniyet ve asayişi sağlamak ve kendisine verilen diğer görevleri yapmak üzere görevlendirilmiş, kanuna uygun olarak  hareket eden ve silahlı veya  silahsız olarak  en az 2 (iki) kişiden oluşan(görev yerinin özelliğine göre en az 1(bir) kişide olabilir),dolaşarak  görev yapan  görevlilere devriye denir.

DEVRİYE HİZMETLERİ

Devriye hizmeti:Devriyelerin yürüttükleri hizmete denir.

Devriye bölgesi : Devriye hizmeti yürütülen bölgeye denir.

Devriye güzergahı: Devriye yürütülen bölgede belirlenmiş yerlere uğramak için geçilmesi gereken yollar.

Devriye elemanı   : Devriye hizmetini yürüten güvenlik görevlisine denir.

DEVRİYENİN AMACI:

Birinci amacı ;sorumlu olduğu  bölgede  caydırıcılık etkisi ile , oluşabilecek suçları veya suça yeltenenleri  engellemek ve kişilerin can ve malını korumak için önleyici tedbirler almaktır.

DEVRİYE ÇEŞİTLERİ:

a) Yaya devriye: Sorumlu olduğu bölgede yaya olarak görev devriyeye denir

b) Kıyafet yönünden devriye: Görevin  özelliğine göre üniforma veya sivil olarak görevlendirilmedir. Burada unutulmaması gereken caydırıcılık etkisi olduğundan genelde üniforma tercih edilmektedir. Ancak sivil görevlendirme söz konusu olduğunda bulunulan ortamda dikkat çekmeyen(kamufle) kıyafet seçilmelidir.

c) Motorize ve bisikletli devriye: Yaya devriyenin mümkün olmadığı veya sorumlu olduğu bölgenin çok geniş olması neticesinde ve kontrollerin sık sık yapılması gerektiği hallerde otomobil, motosiklet veya bisiklet ile yapılan görevlere denir.

d) Atlı-köpekli devriye : Arazi şartlarına göre ve caydırıcılık etkisi bakımından  devriye elemanı yanında eğitimli hayvanlar tarafından yürütülen görevlerdir.

NOT: Atlı ve bisikletli devriyeler genellikle turizm faaliyetlerinin daha yaygın olduğu bölgelerde uygulanmaktadır.

DEVRİYE GÖREVLİLERİNDE BULUNMASI GEREKEN ARAÇ VE GEREÇLER

Devriye görevlileri, çalıştıkları yerin ve  ifa edilen görevin özelliğine göre bulundurdukları ve kullandıkları teçhizat farklılık gösterse de  genel olarak bulundurmaları gerekenler; telsiz, düdük, kelepçe, cop, göz yaşartıcı sprey, not defteri, kalem, saat, el feneri, silah, çelik yelek, iklime göre kıyafet, kroki, harita, bölgede aranan şahıslar isim listesi, çalıntı eşya listesi, önemli kişi veya tüzel kişilere ait telefon numaraları…

NOT: ÖGG’nin  görevlerini  yazılı ve sözlü olarak(talimatlarla) işveren belirler(5188 sayılı kanuna uygun olarak)

DEVRİYENİN GÖREVLERİ:

 1. Önleyici-caydırıcı görevler: Sorumlu olduğu bölgede, suç işlenmeden önceki her türlü  görevleri, alınan önlemler ve tedbirleri  ifade eder. Gerek ciddi davranışları, gerek üniforma etkilidir.
 2. Koruyucu görevler: Sorumlu olduğu bölgede kişilerin canına-malına gelebilecek her türlü zarara karşı önlem ve tedbirleri alarak güvenliği sağlamasıdır. İlgisiz kişi veya şüpheli şahısların bölgeden uzaklaştırılması gibi…
 3. Yardım görevleri: Sorumlu olduğu bölgede yardıma muhtaç, akıl hastası veya yardım talebinde bulunan kişi veya kişilere yardım etmek.
 4. Adli görevler: Suç işlendikten sonra veya suç işleniyor olması  veya   aranan şahısları tespit etmesi ile duruma el koyması ile ifa edilen görevler.

DEVRİYE YÖNTEMLERİ:

Not :  Devriye yöntemlerini görevin özelliğine göre ve eldeki personel-araç gerece göre  yöneticiler belirlemektedir ve hangi yöntemin uygulanacağının belirtilmesi gerekmektedir.

Olağan(rutin)devriye: Belli bir programa dahil olmadan hangi sıklıkla nerenin  ne zaman kontrol edileceği tamamen devriyeye bırakılmıştır. Amaç: genel asayiş ve güvenliğin sağlanması.

Planlı devriye: Devriye görevi Plan dahilinde yürütülür zaman-yerler-kişiler

Dairesl devriye: Görev bölgesi daire gibi düşünülerek merkezden-dışa veya dıştan- merkeze  daireler çizerek ifa edilen görevlerdir.  Amaç:  Plansız devriyelerde gözden kaçan ve fark edilemeyen  noktaları kapsayan görev yapmak.

Geri dönüşlü devriye: Kısa ve belirsiz zamanlarda tekrar kontrol edilen bölgeye gelerek caydırıcılık etkisini artırmak ve uzun süreli güvenlik zafiyetini ortadan kaldırmak.

DEVRİYELERİN GENEL OLARAK DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR:

 1. Devriye öncelikle psikolojik, zihinsel ve fiziksel olarak hazır olmalıdır
 2. Devriye her zaman disiplinli ve caydırıcı olmalıdır.
 3. Görevin özelliğine ve hava şartlarına uygun teçhizat bulundurmalıdır.
 4. Devriye güzergahı net olarak belirlenmelidir.
 5. Güzergahta herhangi bir değişiklik, olumsuz durumla karşılaşıldığında durum derhal ilgili amir-yöneticiye bildirilmelidir.
 6. Herhangi bir suçla karşılaşıldığında olaya en kısa zamanda el koyup, önce ilgili amir-yönetici ve zaman kaybetmeden ilgili  kolluğa bilgi verir.
 7. Olayla ilgili varsa suçlular yakalanıp-tanıklar tespit edilir ve ilgili tutanak tutulur, tutanakla suçlular ilgili kolluğa teslim edilir…
 8. Devriye haber vermeden Kesinlikle bölgesini terk edemez.

Düdükle Haberleşme:

1(Tek) uzun düdük: Yoklama içindir. Diğer devriye elemanı aynı şekilde karşılık verir, yerini belli eder.

2(iki) kısa düdük: Davete işarettir. Yardım isteniyor

3(üç) kısa düdük: Arka arkaya çalındığında muhtemelen olay-vukuat var anlamındadır, Yardım isteniyor.

KISACA: Devriye; Sorumlu olduğu bölgede emniyet ve asayişi tehlikeye sokan veya suçla karşılaştığında 5188 sayılı kanun gereğince kendisine verilen görevleri aşmadan olaylara müdahale ederek sanık-tanık-mağdur kişileri-delil niteliği taşıyan bulgu veya nesneleri ilgili kolluğa teslim ederek  veya  yardım talebinde bulunan kişilere yardım ederek  görevini ifa etmesidir.

DEVRİYE GÖREVİ ESNASINDA, KONTROL EDİLECEK YERLER VE DEVRİYE ZAMANI

Devriye görevi esnasında, kontrol etmesi gereken yerleri ve  kontrol zamanı talimatlarla belirlenir. İstisnai durumlarda devriye kendisi belirlemektedir. Buna göre;

 1. Yer yönünden: Bölgenin açık veya kapalı alanlarına
 2. Zaman Yönünden: İş yoğunluğunun ve sirkülasyon olan bölgelerde
 3. Yetki-görevlendirme yönü: Yönetici veya amir tarafından önceden belli olmayan durumlarda durumlara karşı görevlendirme yapması

DEVRİYE GÖREVLERİNDE KONTROL EDİLECEK YERLER

 1. Suç işleyecek olanların kontrolü
 2. Suç işlenebilecek olan yerlerin kontrolü
 3. Şüpheli araç ve kişilerin kontrolü
 4. İş yerinde kalabalık yerlerin kontrolü
 5. Dikkat çeken diğer yerler ve umuma açık yerler vb.

NOKTA HİZMETLERİ

TANIM:  

1.  Sorumlu olduğumuz bölgede emniyet ve asayişi sağlamak üzere sabit olarak  görev yapılan belirli yerlere nokta denir.

 • Noktalarda görevlendirilen personele nokta görevlisi
 • Nokta görevlilerinin yürüttükleri hizmetlere nokta hizmetleri

NOT: Nokta bölgeleri, özellikle emniyet ve asayiş yönünden, sorumlu olduğumuz bölgeyi kontrol altına alacak yerler bakımından kritik noktalar olup, görevlendirilecek personelin disiplinli davranmaları, kişisel ve mesleki kabiliyetleri  göz önünde bulundurulması gerekir.

NOKTA SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Amacına uygun olması
 2. En geniş açıdan hakim bölgede kurulması
 3. iklim şartlarına en uygun olabilecek yerler seçilmesi
 4. karşı saldırılara karşı fiziki güvenlik tedbirlerine sahip yerler
 5. her türlü haberleşme olanağının bulunması
 6. insan hareketlerinin yoğun olduğu giriş-çıkış noktaları
 7. ölü nokta oluşmasına neden olan engel, tabela, ağaç vb.
 8. daimi veya geçici olarak kurulabilir
 9. yeterli aydınlatma olması
 10. gelen eşya vb. nesnelerin incelenebilmesi için ayrı bir oda(müstakil binalarda dışarıda olabilir)

NOKTA GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ

NOT: Nokta görevlisi diğer durumlarda devriye görevlileri ile aynı görevlere sahipti. Ancak aşağıdaki durumlar nokta görevlisinin ayırt edici özellikleridir.

Bunlar;

 1. nokta görevlisi hiçbir zaman yerini terk etmez, amirine-yöneticiye haber vermeden yerinden ayrılamaz
 2. ancak hukuki değer taşıyan durumlarda olaylara müdahale ederek takip yapabilir.
 3.  diğer durumlarda sadece bilgi vererek en kısa zamanda müdahale edilmesini kolaylaştırır.
 4. oturulması gereken durumlar haricinde oturarak görev yapmaz veya bir yere yaslanmaz.
 5. nokta yerinde tehlikeye maruz kalmamak için gerekli tedbirleri alır(yangın-elektrik çarpması-zehirlenme vs.)
 6. yakaladıkları şüpheli veya sanıkları derhal haber vererek tutanakla teslim
 7. müracatçılar ziyaret edecekleri kişilerle doğrudan görüştürülmez, konunun özeti kısaca öğrenilip görüşmeyi nokta görevlisi yapar.
 8. her zaman kibar,nazik ve disiplinli davranışlar sergilenmelidir.

NOKTA YERLERİNDE BULUNMASI GEREKEN CİHAZ VE MALZEMELR

 1. standart bulunması gereken malzemeler
 2. nokta bölgesinden diğer nokta veya içeriye sinyal-haberleşme sağlayacak yeterli ağın bulunması
 3. kapalı devre TV sistemi
 4. seyyar aydınlatma cihazları
 5. bilgisayar(giriş-çıkış işlemleri için) veya ilgili defterler
 6. hassasiyete göre kurşun geçirmez cam veya perdeler
 7. yangın söndürme cihazları
 8. anahtarlık dolabı
 9. ilgili talimatlar
 10. ilgili kroki ve haritalar
 11. koruma-müdahale planları
 12. ilgili adres ve telefonlar

KONTROL NOKTALARI(HİZMETLERİ)

TANIM:   sorumlu olduğumuz bölgede emniyet ve asayişi-kamu düzenini tehlikeye sokabilecek durumları önceden tespit ederek,  bulundukları yerden veya kişilerin üzerinden arındırılması işlemine kontrol hizmetleri denir. Kontrol hizmetlerinin yürütüldüğü yere kontrol noktasıbu noktada görevli personele ise kontrol görevlisi denir.

NOT: Kontrol noktalarında yapılan görevin en önemli özelliği arama değil tespit görevi olduğunu unutmayınız. Çünkü; amaç suçların oluşmadan önlenmesine yönelik caydırıcılık açısından  en önemli önleyici hizmet görevidir.

KONTROL ÇEŞİTLERİ

1.Yer ve alan kontrolleri: Bu tür kontrollerde sorumlu olduğumuz bölgede ve umuma açık bölgelerinde  emniyet ve asayişi sağlamak, suç unsuru olabilecek şüpheli kişi veya maddeleri  tespit ederek suça konu olan iz, delil, vb. tespit edip el koymak veya yakalayarak ilgili kolluk kuvvetine tutanak karşılığında teslim etmek.

 • Kişi kontrolleri :

Özellikli şahısların kontrolü:

 1. Değerli Madde Taşıyan kişiler
 2. Silah taşıma yetkisine sahip kişiler
 3. Hasta, fiziksel özürlü kişiler

VİP ŞAHISLAR : Adli aramalar söz konusu olan durumlarda geçerlidir.

 • Milletvekilleri: TBMM kararı olmadan aranamaz, tutulamaz, yargılanamaz
  • Diplomatlar: araç, eşya veya misyonlar aranamaz
  • Hakim ve savcılar: ağır cezayı gerektiren suçlar haricinde aranamaz
  • Avukatlar: ağır cezayı gerektiren suçlar haricinde aranamaz
  • Noterler: ağır cezayı gerektiren suçlar haricinde aranamaz
 • Yaşlı insanlar
 • çocuklar
 • kurumda çalışanlar
 • ziyaretçilerin kontrolü
 • resmi görevliler

Araç kontrolleri : Amaç, araçta veya araç içindekilerde bölgeyi tehlikeye düşürecek bir durum olup olmadığının tespit edilmeye çalışılmasıdır.

Zarf, paket vb. kontrolü : iyi bir kontrol sistemi ve eğitilmiş uzman personel tarafından yapılması gerekir…

ÖNLEME ARAMASI( 5188 S.K.MD.7 (a) ve (b) bentleri)

TANIM: Sorumlu olduğumuz bölgede suç işlenmesini önlemek ve genel emniyet ve asayişi tehlikeye sokarak bulundurulması yasak olup suç unsuru veya silah, iz, eser, emare, delillerin  tespiti amacı ile HAKİM kararı yada GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN hallerde CUMHURİYET  SAVCISI yada ilgili MÜLKİ AMİR’in yada ilgili KOLLUK KUVVETLERİ ve ÖGG tarafından kişilerin üstlerinde ve umuma açık alanlarda, toplu yerlerde ve herkesin girip çıkacağı yerlerde yapılan arama işlemidir.

AMAÇ: Gizli ve tehlikeli olanın veya  soruşturmanın seyri açısından kuvvetli delil olma özelliğinde olan şeylerin yok edilmesini önlenmesi ve açığa çıkarılmasıdır.

ADLİ ARAMA( 5188 S.K.MD.(d) bendi)

TANIM:  Suç işlendikten sonra veya  suçlulara yataklık etmek veya saklanan, hükümlünün yakalanması, makul şuç şüphesi altında bulunan kimsenin yakalanmaları veya  suçun iz, eser emare veya delillerin tespiti için  HAKİM kararı yada GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN hallerde CUMHURİYET  SAVCISI yada ilgili MÜLKİ AMİR’in yada ilgili KOLLUK KUVVETLERİ ve ÖGG tarafından  kişilerin üstlerinde, konutlarında, eşyalarında ve özel kağıtlarında yapılan arama işlemidir.

KİŞİLERİN ARANMASI(ÖNLEME ARAMASI) : ÖGG korumakla sorumlu olduğu bölgenin emniyet ve asayişini tehlikeye sokan ve şüpheli kişi veya kişilerin üzerlerini elle, dedektörle, X ray cihazı vb. teknolojik aletleri kullanarak suç unsuru olan veya suçta kullanabilinecek eşyaları tespit etmek amacı ile korunan alana sokulmasını engellemek için tespit araması yapabilir.

KİŞİLERE YAKLAŞMA: Her zaman önce kendi emniyetimiz diyerek kişiye en uygun zamanda ve yerde yaklaşma şekli belirlenmelidir. Her zaman üstünlüğün elimizde olmasına dikkat edilmelidir.

KİŞİLERİ ARAMA TÖNTEMLERİ : Aramayı yaptıran amir veya ÖGG tarafından belirlenir. AMAÇ: Arama esnasında üstünlüğü elimizde tutarak tam bir arama yapmak ve zarar görülmesini önlemektir.

 • Duvara Yaslayarak Arama: En çok tercih edilen yöntemdir.
 • Diz Çöktürerek Arama : Duvara yaslayarak aramanın mümkün olmadığı durumlarda uygulanır.
 • Çömeltilerek Arama: Hava şartları, kişinin fiziki özellikleri ve zemin duruma göre yapılan arama şeklidir.
 • Yere yatırarak Aram: En güvenli arama yöntemidir.
 • Hassas Arama: ihtiyaç duyulduğunda veya suç şüphesi üzerine kapalı bir yerde yapılır.

NOT: Bu  görevlerimizi yerine getirirken 5188  S.K dışına çıkmadan(yetkimizi aşmadan) yapılmasına dikkat edilmesi gerekir.

KİŞİ ARAMALARINDA KONTROL EDİLECEK YERLER:

 • Armaya sağ taraftan başlanılır
 • Eller, parmaklar, bilekler vs.
 • Baş, boyun, saç araları vs.,
 • Bel, kemer  altları ve kalça kısımları
 • Bacaklar, diz kapak bölgeleri vs.
 • Çanta, paket, eşya vs.

ARAÇLARIN ARANMASI: Önce kendi emniyetimiz diyerek;

 • Araca ilk olarak arka taraftan yaklaşılmalıdır
 • İçeride şoför varsa kesinlikle ön tarafa geçilmemelidir.
 • Kontrollü çıkışlar sağlanmalıdır.
 • Aracın önce dış yüzeyinden başlanılmalıdır….vs.
 • Her zaman planlı ve koordineli olunmalıdır.

BİNA,ARAZİ VE EKLENTİLERİNİN ARANMASI VE UYULMASI GEREKEN GENEL HUSUSLAR: Önce kendi emniyetimiz  diyerek

 • Arama kararını Hakim verir.
 • Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda C.Savcısı, Mülki amir veya Kolluk amiri karar verebilir ve 24 saat içerisinde Hakim kararına dönüştürülür.
 • Özel güvenlik görevlisi kendi başına değil, genel kolluk tarafından yardım istendiğinde yardımcı olarak aramaya katılır.
 • Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda ÖGG arama yapabilir.
 • Arama kural olarak gündüz yapılır.(Güneş doğmadan 1(bir)saat önce, güneş batıktan 1(bir) saat sonra.
 • Genel güvenlik ve arama kurallarına uyularak belirli plan dahilinde sorumlu amir nezaretinde aramalar yapılır.
 • Arma yapılan yerde, araç veya eşya sahibi hazır bulundurulur, yoksa akrabaları, komşu veya güvenilir bir kişi hazır bulundurulur.
 • Sanık, şüpheli veya  mülk sahibi ayrı yerlerde bulundurulmalıdır.
 • Her zaman karşımızdaki kişinin insan olduğunu unutmayıp onur ve haysiyetini rencide edici, küçük düşürücü hareketlerden uzak durulmalıdır. vs.

EL KOYMA: Muhtemel(kuvvetli)Suç şüphesi varsa, aranan şahıs ise veya güvenliği tehlikeye sokacak eşya veya müsadere altına alınan eşyalar vb. durumlarda resmi makamlarca, kişilerin veya zilyedin(kullanma tasarrufu olan)rızası olmasa da geçici olarak zilyetliğine ve kullanma tasarrufuna son vermek

KORUMA ALTINA ALMA:Suç unsusu olan eşya veya müsadere altına alınan eşyaların veya suça konu olan iz ve delillerin bozulmasını önlemek için kişi veya zilyedin kendi rızaları ile veya rızaları olmasa da  geçici olarak el koyma kararına kadar alıkoyma işlemine denir.

EMANETE ALMA: Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve tespit aramalarında elde edilen eşyaların belli bir süre sonra sahibine tekrar iade edilmek üzere emanete almaktır.

SUÇA EL KOYMA:ÖGG sorumlu olduğu bölgede suç veya suçlularla karşılaştığı  durumlarında derhal duruma el koyar ilgili sanık veya tanıkları tespit ederek ilgili kolluk kuvvetine tutanak karşılığında teslim eder.

YAKALAMA:Sorumlu olduğu bölgede  güvenliği tehlikeye sokan,suç işleyen veya şüpheli görünümlü kişileri (kuvvetli iz,emare ve delil varsa )yakalayarak kişilerin geçici olarak özgürlüklerinin kısıtlanmasıdır.

NOT:Yakalama işlemini suçüstü(meşhut suç) durumlarında herkes(vatandaşlar) tarafından yapılabilir.

ÖNLEME (İDARİ)YAKALAMA:Sorumlu olduğu bölgede emniyet ve asayişi sağlamak üzere,kişilerin can ve malını korumak için suç işlemiş olmasa da muhtemel bir suçu önlemek için  geçici olarak kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanarak yakalanmasıdır.

ÖR:Sarhoş,serseri,dilenci…

KORUYUCU AMAÇLI YAKALAMA: ÖGG sorumlu olduğu bölgede akıl hastası,yaşlı,sahipsiz çocuklar,tren raylarında yürüyen kişiler, vb.kişileri kendilerine veya başkalarına zarara vermelerini önlemek amacı ile yapılan yakalama işlemidir.

ADLİ YAKALAMA: Hakkında mahkeme kararı ile tutuklama kararı verilen  veya Suç işledikten sonra veya suçüstü hallerinde (meşhut suç) özgürlüklerinin kısıtlanarak kişilerin yalanmasına adli yakalama denir.

NOT:Yakalama işlemlerinden sonra ÖGG ilgili kolluk kuvvetine bilgi vermek zorundadır.Aksi takdirde suç işlemiş sayılır.ÖGG yakalama esnasında en uygun yaklaşma ve etkili iletişim kurallarına uyarak ikna etmeye çalışmalı,ilgili emniyet kurallarına uymak şartı ile,zorluk çıkarmıyorsa elle yakalayarak ilgili kolluk kuvvetine tutanak karşılında teslim eder.Eğer zorluk çıkarıyorsa yeterli kuvvet dahilinde zor kullanmada orantılılık durumuna göre zor kullanarak yakalama işlemi yapılır ve ilgili kolluk kuvvetine tutanak karşılığında teslim eder.

ZOR KULLANMA: Orantılı davranmak üzere;

 1. Bedeni kuvvet : Kendi vücudumuz,tavır,taviz vermemek,birlikte hareket etmek vs.
 2. Maddi güç : Jop,kelepçe,biber gazı,kalkan vs.
 3. Silah kullanma :En son çaredir.Başka türlü engel olunamıyorsa

YETKİ:

 1. Borçlar Kanunu(md.52):Koruduğumuz mala karşı Meşru müdaafa  hallerinde
 2. Medeni Kanun(md.981):Taşınır veya taşınmaz mallarına karşı zorla alma durumlarında
 3. Türk ceza Kanunu( md.24,25):Nefze,ırza ve cana karşı  meşru müdahafa

GÜÇ KULLANMA(ZOR KULLANMADA)TEMEL ŞARTLAR:

 1. Mecbur Kalınmalıdır.
 2. Dengeli olmalıdır.
 3. Kanunlara Uygun olmalıdır.

ZOR KULLANMADA İHTİYAÇ DUYULAN SİLAH VE MADDİ GÜÇLER:

 1. Ateşli silah Kullanımı:  ÖGG sadece öldürürcü ve ateşli silahlara karşı kullanabilir.
 2. Kelepçe Çeşitleri:
  1. Mesonet tipi kelepçe:Bileklere takılan kelepçe(en çok kullanılan)
  1. Zincir kelepçe  : Ayak bileklere takılır(Ağır suçlulara)
  1. Plastik kelepçe :Ser plastikten yapılmıştır,bilekler çapraz şekilde takılır(tek kullanımlıktır)
  1. Parmak kelepçe: Mesonet kelepçe gibi olup ayrıca baş parmaklara takılan kelepçe türüdür.
  1. Sevk Zinciri: 1(bir) den fazla kişiyi arka arkaya birbirlerine irtibatlayarak sevk edilmesidir.İnsan haklarına aykırı olduğu için kullanımı yasaklanmıştır.Ülkemizde kullanılmamaktadır.
 1. Kelepçeleme Yöntemleri:(0-18) yaşlarındaki çocuklara hiçbir surette kelepçe takılamaz.

Kişi önce etkisiz hele getirilir.

 • Bir engele(duvara) yaslayarak kelepçeleme
 • Diz üstü çökerterek kelepçeleme
 • Yüzükoyun(yüzüstü)yatırarak kelepçeleme

     Not: Kullanacağımız kelepçeyi iyi bilmemiz gerekir,2 adet anahtar ve çift kilitli olması,gereğinden fazla sıklaştırmadan ve düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekir.

JOP: İçinde çelik çubuk bulunan dışı sert ve esnek plastikten üretilmiş veya ahşap veya elektirikli olarak kullanılan En uygun savunma,caydırıcı  ve püskürtme silahıdır.Emirsiz hiçbir suretle silah kullanılmaz.Ancak: Olağanüstü durumlarda emir beklemeye gerek yoktur.

ÇEŞİTLERİ:

Kısa cop:30-35 cm

Orta Boy:50-60 cm

Uzun Boy: 70-90 cm

Elektrikli jop: düşük voltta(3-4 volt) çalışan şok etkisi yaparak çalışır.

T  Jop:…

Birinci Öncelikli Vuruş Bölgeleri:Belden alt kısımlar(iz ve yara bırakamayacak kısımlar)

İkinci Öncelikli Vuruş Bölgeleri:Belden yukarı(diz,dirsek daha fazla acı veren bölgeler)

NOT:     Önemli olan  öldürücü darbelerden uzak durup,etkisiz hala getirmek için en az zarar vermek.

 YAZIŞMA:  Kişiler veya kurunlar arasında yürütülen resmi veya özel  her türlü iletişimin kağıt üzerinde veya elektronik ortamda iletilmesidir. İstek,emir ve bilgilendirmeler yazılı olarak yapılır.

AMAÇ: İstek,arzu,haber,düşünce , bir dileği  vb. şeyleri  bildirmekltir.

Resmi Yazışma:Kamu Kurum ve Tüzel kişiler arasınsa yapılan  işlemlerin kağıt veya elektronik ortamda yapılmasıdır.

Güvenlik Hizmetlerinde Yazışma: ÖGG görevini yürütürken yapmış veya hazırlamış olduğu tutanak,rapor,defter kayıtları vb.ilgili kayıtları tutarak ilgili amir veya yöneticilerine veya ilgili kolluk kuvvetlerine bildirmek.Önemli olan anlatılmak istenenin açık,anlaşılır bir şekilde ifade edilmesidir.

NOT ALMA: Görme,koklama,duyma,dokunma,tatma( 5 duyu organımız) gibi duyu organlarımızla hafızamaızda algılan bilgilerin kağıda aktarılmasıdır.

AMAÇ:    SÖZ UÇAR YAZI  KALIR diyerek Kısa,açık,anlaşılır,yeri zamanı belli,önemli ayrıntılar,kısaltma da kullanılarak sabit noktalarla desteklenmiş kroki şeklinde olabileceği gibi vb. mesai arkadaşlarına veya amirlerine bildirmektir.Bu ÖGG ilk görgü ve tanık durumunda olmaları soruşturma açısından hayati önem arz etmektedir.Aksi takdirde sorumlu tutulursunuz.

RAPOR (MESLEKİ RAPOR) Herhangi bir iş,olay sonucu yapılanları belirli bir düzen halinde yazılı olarak amir veya yöneticilere bildirmektir.

AMAÇ: Bilgi vermektir.Aşağıdaki tespitler yapılır ve bilgi verilir.

 • Görevin ne şekilde yerine getirildiği
 • Hangi olumlu-olumsuz durumlarla karşılaşıldığı
 • Elde edilen bilgiler nelerdir
 • Başarılı görev için görüş ve öneriler nelerdir.

RAPOR ÇEŞİTLERİ

 • İnceleme Ve Araştırma Raporu
 • Görgü raporu
 • Takip-tarassut raporu
 • Ekspertiz raporu
 • Değerlendirme raporu
 • Ön İnceleme ve Soruşturma Raporu

RAPOR YAZARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Sunulan makam büyük harfle yazılır
 • Olay seyir sırasına göre
 • Bilimsel dayanaklardan bahsedilir.
 • İlgilisi tarafından yazılmalıdır
 • Açık, anlaşılır uzun olabileceği gibi kısada olabilir.
 • Gerekse düşünce ve görüşler yazılabilir
 • Kişiye özel veya Gizli ibareleri konulmalıdır.
 • Birden fazla sayfadan oluşuyorsa sayfa numarası verilir. Son sayfaya imza atılır, diğer sayfalara ise paraf atılır vb.

EŞKAL: Kişinin belirgin fiziksel dış özelliklerinin tarif edilmesidir.

ROBOT RESİM: Uzman kişiler tarafından eşkali belirlenmiş kişinin resminin  çizilmesidir.

KİMLİK BELİRLEME: İnsanlar genellikle yüzlerinden tanırılar.(Cinsiyeti, ortalama yaşı, sosyal durumu gibi.)Canlı veya Ölü bir kimsenin başkalarından ayırt eden belirgin özelliklerini tespit edilmesi işlemidir.

ÖNEMİ: Hukukun seyri yönünden doğru tespit yapılması çok önemlidir. Çünkü; hüküm bilinen kişilere verilir.

FOTOĞRAF: Canlı veya cansız varlıklara ait görüntülerin ışık veya kimyasal maddeler kullanarak   kağıt üzerinde tutulmasıdır veya dijital veya elektronik ortamda  tutulmasıdır.

TEŞHİS: Suçlu veya suç aletinin tanıklar veya mağdurlar tarafından tanınması amacı ile yapılan işlemdir.

TEŞHİS ÇEŞİTLERİ:

 • Fotoğraftan teşhis
 • Canlı teşhis
 • Sutre gerisinden teşhis

TEŞHİS ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Teşhise konu kişi ile tanık yüz yüze getirilmemelidir
 • Teşhis esnasında yapılan tüm işlemler tutanağa geçirilmelidir.
 • Teşhise konu olan kişiler tanığın bilmediği kişiler tarafından seçilmelidir, vs.

HUKUKİ YÖNDEN:  Tanık veya sanıkların teşhis edilmesi temel hukuki işlemlerdir. Hukuka ve mevzuata uygun şekilde yanılma olmadan yapılması gerekir.

AVANTAJLARI: Adalete güvenin artması, birçok hukuki olayın aydınlatılması vs.

DEZAVANTAJLARI: Yanlış teşhis yapılması ve yanlış kararlar alınması vs.

ÖNEMLİ:

 • Aileden birinin 40-80 M den tanınabilineceği
 • Vücutta arıza (kambur, sakatlık) 100-150 m den
 • İlk defa görünen kişinin ikinci defa  görüldüğünde 15-20 m den tanınabileceği

EŞYA TARİFİ:  Eşyanın kaybında, bulunmasında ve sahibinin belirlenmesinde veya suça konu olup olmadığının tespit edilmesinde yapılan tanımlama işlemine denir.

 • Belirgin özellikler açık ve net olarak yazılmalıdır.
 • Cinsi, şekli, markası, izler, dikkati çeken şeyler vs.

TUTANAK YAZMA: ÖGG görevi esnasında herhangi bir olay, konu veya gördüğü, duyduğu veya bizzat yaptığı inceleme ve araştırma ile ilgili hususları açıklamak üzere hazırlanan ve olay yerinde hazır bulunan ilgili şahıslara doğruluğu okutturulduktan sonra birlikte imza altına alınan yazılı belgeye tutanak denir.  En az 3(üç) nüsha düzenlenir.

HUKUKİ YÖNDEN: Tutanak mahkemelerde delil niteliği taşımaktadır. Belli bir şekil şartı yoktur, mutlaka tarih atılmalıdır, aksi halde geçersiz sayılır ve diğer hukuki dayanaklar olmalıdır.

TUTANAĞIN BÖLÜMLERİ:

 • Başlık: Uygun bir başlık
 • Başlangıç(giriş):Suç ve olayın ne zaman, ne şekilde, kimin tarafından öğrenildiği
 • Metin: Başlangıcı, gelişmesi ve sonuçlanmasının yazıldığı bölümdür.
 • Sonuç: Tutanakta bulunması gerekli ve hukukun öngördüğü şartlar yazılır,  doğruluğunun okutularak imzalandığı bölümdür.
 • Tarih ve saat
 • İmza: En az 3(üç) imza bulunmalıdır.

TUTANAK ÇEŞİTLERİ: Görevler esnasında en fazla tutulan tutanaklar

 • Olay tutanağı
 • Görgü tutanağı
 • Suçüstü tutanağı
 • Yakalama tutanağı
 • İhbar tutanağı
 • Üst arama tutanağı vb.

DİLEKÇELER:Bir istek,şikayet veya bilgi almak için  resmi kurum ve kuruluşlara veya tüzel kişilere yazılan yazılara denir. ANAYASAL BİR HAKTIR.Cevap verilmesi mecburidir(1 ay içinde)

Bknz: htttp://www.yargiguvenlik.com

5188 sayılı yasa