5188 sayılı yasa ve bağlı mevzuat kapsamında kalmak kaydı ile Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı sahipleri ile kendini geliştirmek isteyen ve silahla tanışmak isteyen 18 yaşını bitirmiş herkes bu eğitimi alabilir. Eğitim Nazari Eğitim ve poligon atışları eğitimi olmak üzere iki safhadan oluşmaktadır. Eğitimimiz 4 ders saatini kapsamaktadır. Eğitimini tamamlayanlara katılım sertifikası verilmektedir.

Kayıt için gerekli evraklar

  • 1 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus cüzdan fotokopisi

Kayıt Şartları

  • 18 yaşını bitirmiş olmak

Kapsam

  • Atış teknikleri ve temel atış tekniği (duruş tekniği, kabze kavrama tekniği, nişan alma tekniği, tetik düşürme tekniği)
  • Atış emniyet kuralları
  • Kuru Tetikle düşürme eğitimi
  • Havalı Tabanca atış poligonunda uygulamalı atış eğitimi
  • bakınız: https://www.yargiguvenlik.com