Kriminal inceleme; genel bir tanımlama ile tekniğin pozitif bilgilerinden yararlanarak suç delillerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Uzman ekibimiz ile birlikte aşağıdaki İş tanımlamaları kapsamında hizmet sunmaktayız.  

YAZI VE İMZA İNCELEMELERİ

Özel veya resmi bir belgeler üzerinde bulunan el ürünü yazı ve imzaların ilgili kişiye ait olup olmadığının belirlenmesi, imza sahte ise sahteciliğin ne şekilde ve hangi yöntemlerle yapıldığının belirlenmesi, yazı veya imzada değiştirme ve ekleme olup olmadığının tespit edilmesi, yazı ve imzalarda kullanılan mürekkeplerin fiziksel olarak incelenmesi olarak tanımlanabilir.

Başadön

TAHRİFAT VE SAHTECİLİK İNCELEMELERİ

Özel veya resmi bir belgelerin sahte olarak üretilip üretilmediği, belge üzerinde sahtecilik varsa ne şekilde yapıldığı, belge üzerinde bulunan yazılarda ekleme, silme işlemlerinin yapılıp yapılmadığı, belgede yapılan tahrifatın (silme, ekleme-çıkarma, kazıma, karalama) tespit edilmesi, okunamayan belgelerin okunması, mühür ve kaşe izlerinin incelenmesi, yapılan tahrifat ve sahtecilik neticesinde İĞFAL KABİLİYETİNİN bulunup bulunmadığı, belgeyi kabul eden kişinin üzerine düşen araştırma ve denetleme görevini icra edip etmediği hususlarının irdelenerek sonuç belgenin hukuki niteliğini belirleme işi olarak tanımlanabilir. 

Başadön

SES İNCELEMESİ

Adli olayda ve adli olay sonrasında gelişen ve adli olayla ilintili olduğu değerlendirilen ses kayıtlarının deşifre edilmesi, konuşma veya konuşmacıların tespit edilmesi, kurgu ve manipülasyon incelemesi, ses kayıtlarının iyileştirilmesi, ses kayıtlarının öykülendirilerek ilgili olayla bağlantısının olup olmadığının değerlendirilmesi, ses kayıtlarının arka fon seslerinin irdelenmesi ve ortam tespiti yapılmaya çalışılması gibi olay türüne özgü olarak belirlenecek kriterlerle ses incelemesi olarak tanımlanabilir. 

Başadön

GÖRÜNTÜ İNCELEMESİ

Adli olay ile ilgili olay öncesi, olay sonrası ve olay esnası görüntü kayıtlarının incelenmesi, iyileştirilmesi, kurgu ve manipülasyon incelemesi, öykülendirilmesi ile diğer kayıtlarla ilişkilendirilmesi, yüz ve fotoğraf karşılaştırması, görüntünün karelere ayrıştırılarak detay olayı yakalamaya yönelik olarak yapılan çalışma olarak tanımlanabilir.

Başadön

VERİ (DATA) İNCELEMELERİ

CMK 135 ve devamı maddeleri doğrultusunda kullanılan bilgisayar, cep telefonu, flash bellek, hard-disk, server gibi teknolojik cihazlar kullanılarak işlenen suçlarda suç konusu verilerin analizi, tanımlaması, yedeklenmesi hususunda ihtiyaç duyulan değerlendirmenin yapılması olarak tanımlanabilir. 

Başadön

OLAY YERİ İNCELEMELERİ

Adli olayın gerçekleştiği olay yerinde delillerin toplanması, elde edilmesi, ambalajlanması, numune alınması ve laboratuvarlara gönderilmesinde yapılan hataların değerlendirilmesi, olay yerinin yeniden canlandırılması, gerekli modellemelerin yapılması, meydana gelen olay ile ilgili tüm kayıt ve dosyaların birlikte değerlendirilmesi sonucunda olay hakkında görüş serdetmek olarak tanımlanabilir.

Başadön

TRAFİK KAZA İNCELEMELERİ

Meydana gelen maddi hasarlı, yaralamalı veya ölümlü trafik kazalarında kusur oranının tespiti, araç, yol, üçüncü kişi veya sürücüden

 kaynaklanan hataların tespiti, gerekli modellemelerin yapılması, mobese kayıtlarını ile araç içi ve

ya çevre kamera kayıtlarının değerlendirilmesi ve olayın oluştuğu anı yakalamaya yönelik görüntü kayıtlarının fotoğraflandırılması olarak tanımlanabilir.

Başadön

BALİSTİK İNCELEMELER

Adli olay konusu ateşli veya ateşsiz silahlara ait incelemeler, fişek, kovan, mermi çekirdeği veya bunların parçaları ve yivsiz tüfek 

kartuşları ile ilgili incelemeler, el svaplarının alınması, irdelenmesi ile mevzuatta silah sayılan aletlerle ilgili incelemeler, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan inceleme yapılması olarak tanımlanabilir.

Başadön

Log Kaydı/İZ Kaydı İNCELEMELERİ

Adli olayın yapısına uygun olarak bilişim alanında gerçekleşen iz/log kayıtlarının incelenmesi, değerlendirilmesi, HTS / CGNAT kayıtlarının değerlendirilmesi ve anlamlandırılması, Arama hatalarının tespiti, baz değerlendirmeleri ile maddi olayda gerçekleşen parmak izi, avuç izi, araç lastik izi vb. iz takibi ile bu izlerin anlamlandırılması, karşılaştırılması olarak tanımlanabilir.

Başadön

Adli LEKE İNCELEMESİ

Adli olay yerinde insan veya mağdura ait herhangi bir biyolojik örneği (kan, tükürük, vücut sıvısı, semen vb.) izlerin alınması, olay yerinin ön incelenmesi, UV ışık taraması, kimyasal inceleme, lekenin kimliklendirilmesi, DNA test çalışması olarak tanımlanabilir.

Başadön

GENEL ADLİ İNCELEMELER

Hasta – doktor ilişkileri sonucunda oluşan tıbbi uygulama hataları, Hukuki ve ceza  ehliyet değerlendirmeleri,  Boşanma davalarında velayet açısından aile ortamı ve gelir durumu ile sosyal çevre incelemeleri, Ölüm olaylarının İrdelenmesi, Adli Tıp ile İlgili Tüm Uzlaşmazlık Konularının adli incelemeye bakan yönleri itibarıyle değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir.

Başadön