Deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin önlenmesi ve karşı tedbirlerin geliştirilmesi için uluslar arası sefer yapan ve  bu  gemilere hizmet veren Liman Tesislerine yönelik olarak oluşturulan Uluslar arası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Code)  çalışmaları  2001 yılının Aralık ayında Londra da gerçekleştirilen Deniz Güvenliği konulu Diplomatik Konferansta gündeme gelmiştir.

A.B.D de meydana gelen 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası  IMO  Genel Kurul Toplantısında; Aralık 2002 tarihinde Uluslar arası Denizde Can Güvenliği Anlaşması 1974 e taraf devletlerinde iştirak edeceği Diplomatik Konferansta konunun yeni boyutları ile ele alınması kararlaştırılmış ve nihai olarak bu konferansta ISPS Code kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Uluslar arası Gemi ve Liman Tesisi Güvenliği ISPS Code uygulamaları kapsamında CoESS  bünyesinde faaliyet gösteren  Maritime Security  Çalışma Komitesinin geliştirdiği bir proje ile tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olacak olan Liman Güvenlik Görevlisi Eğitimi ve sertifika programında  , GÜSOD;  CoESS üyesi  iki Avrupa ülke temsilcisi ile birlikte aktif rol üstlenerek çalışmalara başlamıştır. Bahse konu sertifika programının sınavları Belçika’dan tüm ülkeler için merkezi ve on- line  olarak  gerçekleştirilecektir. Konuya ilişkin olarak hazırlanan eğitim dokümanının Türkçeye çevirisi ve basımı tamamlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu tarafından 2006 yılında kabul edilen LIFELONG LEARNING PROGRAMME(LLP)(2007-2013) alt programı olan Leonardo da Vinci  Mesleki Eğitim ve Öğretim Programı dahilinde icra edilecek Liman Güvenlik Görevlisi Eğitim Sertifika Programı  faaliyetlerin Türkiye bölümünde GÜSOD ile Piri Reis Üniversitesi ve BORUSAN GEMLİK Limanı arasında İşbirliği tesis edilecektir.

Programın hedefleri;

-Katılımcılara Avrupa ülkelerinde çalışma imkanı sağlamak,

-Kaliteli, şeffaf ve paylaşımcı bir eğitim modeli geliştirmek,

-Eğitimde çok taraflılığı tesis etmek  ve aktif katılımcılara yer vermek,

-Bu alanda; Mesleki Eğitim ve Öğretimin gelişimine katkı sağlamak ve Eğitim/öğretimin uzman kuruluşlarca desteklenmesini sağlamak,

-Karşılıklı olarak ülke menfaatlerinin desteklenmesini sağlamaktır.

Program % 75 oranında Avrupa Fonlarından istifade edilerek gerçekleştirilecektir. CoESS  Koordinatör ve düzenleyici olarak görev alacaktır. Programın aktif katılımcıları GÜSOD ve CoESS  üyesi iki Avrupa ülke temsilcisi kuruluş olacaktır. Finansmanın %25 lik bölümü ise üç aktif katılımcı ülke temsilcisi tarafından karşılanacaktır.

Programın gerçekleşme süresi 1-3 yıl olarak öngörülmektedir.

Program dahilinde sertifika programına katılarak yapılacak merkezi sınavlarda başarılı olanlar hak kazandıkları sertifika ile Avrupa Limanlarında Güvenlik Görevlisi olarak çalışma imkanına sahip olabileceklerdir. Bu kişilerin işe kabul deki kriterler ( lisan ve diğer şartlar) ilgili ülkelerin talepleri çerçevesinde  olacaktır. Sertifika Program şimdilik Avrupa Limanları için geçerli olacaktır. Türkiye limanları  için  geçerlilik   müteakip dönemlerdeki gelişmelere bağlı olarak değişebilecektir.