Temel İlk Yardım

Özel Güvenlik Temel İlk Yardım

İlk Yardım : Olay yerinde tıbbi araç- gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Acil Tedavi: Doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir.

İlk Yardımcı : Tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız ilk yardım yapan, eğitim almış kişidir.

İlk Yardımın Öncelikli Amaçları Neler?

 • Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, çevre güvenliğinin sağlanması,
 • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
 • Hasta/yaralının durumun kötüleşmesini önlemek,
 • İyileştirmeyi kolaylaştırmak.

İlk Yardımcının Özellikleri Neler?

 • Sakin, kendine güvenli, pratik ve kararlı olmalı,
 • İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı,
 • Önce kendi can güvenliğini korumalı,
 • Eldeki olanakları değerlendirebilmeli,
 • Olayı zamanında ve doğru olarak 112’ye haber vermeli,
 • Çevredeki kişileri organize edebilmelidir.

İlk Yardımdaki A-B-C’nin Anlamları Neler?

A : Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi (Airway),
B : Solunumun değerlendirilmesi (Bak – Dinle – Hisset) (Breathing) ,
C : Dolaşımın değerlendirilmesi (Şah damarından 5 saniye nabız alınır) (Circulation).

İlkyardımın Temel Uygulamaları : Koruma, Bildirme, Kurtarma (KBK) olarak ifade edilir.

Hayat Kurtarma Zinciri : Dört halkadan oluşur. Son iki halka ileri yaşam desteğine aittir ve ilk yardımcının görevi değildir.

1. Halka – Sağlık kuruluşuna haber verme

2.Halka – Olay yerinde yapılan Temel Yaşam Desteği (TYD)

3.Halka – Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler

4.Halka – Hastane acil servisleridir.

Hava Yolu Tıkanıklığı: Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır.

Tam Tıkanma Belirtileri Neler? 

 • Nefes alamaz.
 • Acı çeker, ellerini boynuna götürür.
 • Konuşamaz.
 • Rengi morarır. Bu durumda Heimlich manevrası (karına bası uygulama) yapılır.

Kısmi Tıkanma Belirtileri Neler?

 • Öksürür.
 • Nefes alabilir.
 • Konuşabilir.

Triyaj Renk Kodlarının Dereceleri ve Anlamları Neler?

Birinci Derece – Kırmızı (İvedi-Acil) : Yaşamını yada uzvunu kurtarmak için acil müdahaleye ihtiyacı var.

İkinci Derece – Sarı (Geciktirilebilir) : Hastanın acil bakıma ihtiyacı var ama hayati tehlike yok.

Üçüncü Derece – Yeşil (Bekleyebilir) : Kişilerin yaralanmaları çok hafif, kendi

Dördüncü Derece – Siyah: Hastalar yapılacak her türlü müdahaleye rağmen hayatını kaybedecek ya da yaşamsal bulguları alınamıyor kişi ölmüştür.

Önemli Bilgiler:

Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa kazazedenin kan akan bölgesi, altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez

Suni solunum ; solunumu durmuş olan kimseye dışarıdan hava takviye etmektir

Çok sayıda yaralının olduğu kaza ve felaketlerde en son ; hayatını kaybetmiş olanlar taşınır.

Şok pozisyonunda ; hasta yere sırt üstü yatırılır, ayakları 20-30 derece kaldırılır, üstü örtülerek sıcak tutulur.

Küçük dolaşım; kanın kalpten akciğerlere ulaşmasıdır.

Nabız; Kalbin her kasılmasında, atardamarlar içine atılan kanın atardamarları genişletip boşaltması sonucu duyulan ritmik vuruşlara denir.

Burun kanamasında; kişi oturur pozisyona getirilerek başı öne eğilir, burun kanatları sıkıştırılır

Kanamayı geçici ve doğru durdurma yöntemi; kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulanmalıdır.

Sara (epilepsi) krizi geçiren kişinin; kendine zarar vermesi engellenir, kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır.

Bknz: 5188 sayılı yasa, https://www.yargiguvenlik.com