Güvenlik sertifikası eğitimi kaç gün günde alınacağı hususu 5188 sayılı yasaya uygun olarak devam eder. Güvenlik sertifikası yüz yüze eğitimin olduğu bir eğitim türüdür. Online eğitimi söz konusu değildir. Bu sebeple eğitim yüz yüze yapılmaktadır. Eğitim, resmi ve dini bayram bayramlar ile resmi tatiller dışında ardışık olarak 6 gün ders bir gün izin olmak kaydı ile günlük 8 ders saatini aşmayacak şekilde planlanır.

Bu kapsamda olmak kaydı ile;

Silahlı özel güvenlik temel eğitimi – 120 saat yani 15 gün, altıncı ders gününden sonra 2 izin günü

Silahsız özel güvenlik temel eğitim – 100 saat yani 12,5 gün, altıncı ders gününden sonra1 izin günü

Silahsızdan silahlıya geçiş eğitimi – 20 saat yani 2,5 gün,

Silahlı özel güvenlik yenileme eğitimi – 60 saat yani 7,5 gün, altıncı ders gününden sonra1 izin günü,

Silahsız özel güvenlik yenileme eğitimi – 50 saat yani 6,5 gün, altıncı ders gününden sonra 1 izin günü olarak eğitim süreci işler.

Bakınız; https://www.yargiguvenlik.com