E-Devlet (Elektronik devlet), kamu yönetiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımıdır.

Özel güvenlik sertifikası, 5188 sayılı yasa uyarınca yetkili eğitim merkezleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Denetlenmesi, uygulanacak olan eğitim ve içerik ile eğitim materyal ve sınıf, uygulama alanları ve benzeri hususlar mevzuatla düzenlenir. Tüm sürecin denetlenmesi Emniyet Genel Müdürlüğüne aittir.

Bu kapsamda eğitim sonrasında Emniyet genel Müdürlüğünün belirlediği sınavdan başarılı olan kursiyerlere Genel Müdürlük Özel Güvenlik Sertifikası hazırlayarak Eğitim merkezleri vasıtasıyla dağıtır. Sertifikaya hak kazanan özel güvenlik görevlisi adayları çalışabilmek için vergi dairelerine yatıracakları vergi ve kimlik bedelini ilgili banka hesabına yatırdıktan sonra güvenlik soruşturması araştırması aşamasına geçilir. Genel soruşturmasını geçen adaylara Özel güvenlik Personeli kimliği verilir. Bu kimlik İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü veri alt tabanına tanımlıdır. Bu tanımlama dahilinde Türkiye’nin her yerinde Güvenlik Personeli olarak görev yapılabilir. Karşılılık esas olmak üzere diğer ülke mevzuatına aykırı olmamak kaydı ile tanınır bir kimlik kartıdır.

E-devlet ortamında gerekli kontroller yapılabileceği gibi kimlik kartı ilk müracaat veya yenileme müracaatı da e-devlet ortamında yapılabilir. Bu manada özel güvenlik sertifikası e-devlet karşısında tanımlıdır.

Bakınız https://www.yargiguvenlik.com