SİLAH BİLGİSİ( 6136 S.K.)

 

SİLAH:  Uzaktan yada yakından canlıları öldüren,yaralayan,etkisiz hale getiren,canlı organizmaları  hasta eden,cansızları parçalayan veya yok eden  araç ve aletlerin tümüne denir.

 

SİLAH ÇEŞİTLERİ:

 1. Ateşli silahlar
 2. Ateşsiz silahlar
 3. Biyolojik silahlar
 4. Kimyasal silahlar
 5. Nükleer silahlar

 

 

ÖNCELİKLE:

 1. Önce güvenlik
 2. Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar doludur
 3. Silahımızı asla bir canlıya doğrultmayız
 4. Atıştan önce-atış yaparken Uyarıcı ilaç veya alkol asla alınmamalıdır
 5.  Tetiği çekmeye niyetlenmedikçe tetik parmağımız her zaman tetik muhafaza korkuluğunda olmalıdır.
 6. Tatarken elimizin ulaşabileceği bir yere veya dolu olarak bir yerde bırakmamalıyız.
 7. Silah doldur boşalt yaparken sağa-sola bakmamalıyız.Gözümüz silahta olmalıdır.
 8. Fişek yatağı göz kontrolü ile kontrol edilmelidir.Parmağımızı sokmadan ve namlu ucundan bakmadan yapılmalıdır.
 9. Fişek ateş almadığında  dinlenme pozisyonu olan 45 derece açı ile hedefe doğru bakacak şekilde 15-30 sn kadar beklenilmelidir.
 10. VB.birçok örnek sayılabilir.

 

SONUÇ OLARAK: Hiçbir mekanik düzen tam emniyetli değildir. Emniyet, kullananın kendisinde ve davranışlarındadır.

 

NOT: ÖGG Görev alanında 6136 S.K.göre silahını kullanma ve taşıma kurallarına uyar.

 

SİLAHLI GÖREV YAPAN PERSONELİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR:

Varsa özel talimatlardaki özel usullere göre

Silahına ihtiyaç duyduğunda en kolay ulaşabileceğin şekilde

Bir başkasının silahına kolay ulaşmasını önleyecek şekilde

Belirgin bir tehlike yok ise mutlak suretle fişek yatağı boş olarak emniyet kapalı,ancak;belirgin  ve beklenen tehlike var ise  silah tam dolu olarak ve emniyet kapalı olarak taşımalıdır.

Bir başkasını hayatını tehlikeye sokmayacak şekilde

MP-5 makinalı tabanca veya tüfek ise namlu havaya bakacak şekilde veya omuzda veya çapraz şekilde daha emniyetli-güvenli olacaktır.

 

DEVİR-TESLİM ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Vardiya sonunda telsim endin yorgunluğu dikkate alınırsa,teslim alacak kişinin 2 kat daha dikkatli olması gerekir.

Suçluların genelde nöbet devir-teslimlerde eyleme geçtikleri  için daha dikkatli olunması

Doldur-boşalt yapmadan kesinlikle devir-teslim yapılmaz

Doldur –boşalt istasyonunda( içi kum dolu variller) yapılır.yoksa; Emniyetli bir yerde yapılır.

Alınacak tedbirler bulunulan yerin özelliğine göre değişebileceğinde duruma göre hareket edilir.

 

ATEŞSİZ SİLAHLAR: Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere imal edilmiş olan ateşsiz silahlardır.

 1. Kama:Sivri uçlu,iki ağzı keskin,bir veya iki tarafında oluk bulunan
 2. Hançer : Sivri uçlu,kısmen geriye doğru kıvrık iki ağzı keskin,bir veya iki tarafında oluk bulunan bıçaktır.
 3. Saldırma: Büyük boy olup bir veya iki tarafında oluk bulunan bıçaktır.
 4. Şişli bastın : Baston görüntüsünde ancak gövdesi şiş görevi gören silahtır.
 5. Sustalı çakı:Namlu susta düzeyinde otomatik olarak kabze içinde veya yanden çıkan bıçaklardır.
  • Namlunu açılıp kapanmasını sağlayan mandal;arızalı ise bozuk sayılmaz ve 6136 S.K.girer.
  • Namlu kilit mandalı;Namluyu kabzeye sabitleyen mandal dır.Bu mandal bozuksa 6136 S.K.girmez.
 6. Sivri uçlu  ve oluklu bıçaklar:
 7. Topuzlu kama:Tahta- demir sopaya bağlı birkaç ip ve bu ipe bağlı madeni küçük küreciklerdir.
 8. Boğma teli ve zinciri: 30-40  cm uzunluğunda  olup uclarında tutma yeri olan tel veya zincir.
 9. Muşta:Elin parmakları arasına geçecek şekilde halkalı ve el ayasına gelen yeri düz olarak yapılmış madeni silahlardır.

 

 

YASA KAPSAMINA GİREN DİĞER ATEŞLİ-ATEŞSİZ SİLAHLAR:

 1. Günlük hayatta kullanılan aletlerin veya bir mesleğin icrasına yönelik kullanılan silahların kullanım amacına uygun olmayacak şekilde tadilata uğratarak şeklinin değiştirilmesidir ve üzerinde taşıması 6136 S.K kapsamına girer.(Muhalefet edilmiş olur)

 

ÖRNEKLER:

  • Döner bıçağını üzerimizde taşımak
  • Tornavidanın ucunu sivrirterek üzerimizde taşımak
  • Kasap bıçağını üzerimizde taşımak vb.
  • Av tüfeğini Atım yatağı hariç 30 cm dahil  veya toplam 50 cm dahil olacak şekilde namluyu kısaltmak

NOT: Böyle durumlarda işlenen suçlarda TCK göre ve 6136 S.K.muhalefetten yargılanır.

Ayrıca: Dürbünlü,susturuculu,kasaturalı ,organize veya örgütlü olarak  vb. olursa ağırlaştırıcı sebeptir.Ceza 2 katına çıkar.

 

AV-SPOR AMAÇLI ATEŞLİ VE ATEŞSİZ SİLAHLAR:

 1. Atıcılık federasyonuna bağlı lisanslı sporcular tarafından taşınır.
 2. Ancak antreman sahalarında , müsabakalarında veya avda  kullanılır.
 3. Taşınması esnasında kılıfında-boş veya ambalajında taşınır.
 4. Aksi durumlarda 6136 S.K. muhalefet edilmiş olur.

 

YİVSİZ AV TÜFEKLERİ:

 1. Avda ve atıcılık sporunda kullanılır.
 2. Namluda yiv-set bulunmaz
 3. Bu silahların suçta kullanılmaları halinde TCK göre işlem yapılır.

SPOR VE NİŞAN TÜFEK VE TABANCALARI:

 1. Hava gazı basıncı ile çalışan
 2. Yivli veya  yivsiz tüfek ve tabancalar
 3. Suçta kullanılmaları halinde TCK göre işlem yapılır.

AV BIÇAKLARI:

 1. Sadece avda kullanılır.
 2. Toplam namlu uzunluğunun en az yarısı kadar sırtı küt olan.
 3. Sırtı testereli olabilir
 4. Uç kısmı meyilli olabilir
 5. Oluksuz bıçaktır.
 6. Suçta kullanılması halinde TCK:göre işlem yapılır.

NOT:

 1. Silah bulundurma-taşıma süresi 5 yıldır.
 2. Bir mesleğin icrasına yönelik olarak kullanılan silahlar 6136 S.K dışındadır.
 3. Herhangi bir silah olayda kullanılmamış olsa bile,6136 göre izinli değilse kullanılıp-kullanılmamasına bakılmaksızın taşımak-bulundurmak suçtur.

 

KURUSIKI TABANCALAR:

 1. 6136 kapsamında değildir.
 2. Taşıması suç teşkil etmez
 3. Valilik tarafından Ruhsat verilmesi söz konusu değildir.
 4. Alındığına dair makbuz yanında olması gerekir,ruhsat niteliğindedir.
 5. Suçta kullanılırsa;gerçek silahmış gibi ceza veirlir  TCK ve 6136 S.K muhalefetten yargılanır.

ÖRNEK:

 1. Balta; 6136 göre silah,TCK göre silah değildir.Çünkü;yasaların amaç ve kapsamları değişiktir.
 2. Kama;6136 tabidir.Bu silahla birini yaraladığınızda TCK göre ceza verilir ve 6136 muhalefetten yargılanır

TABANCALARDA MEKANİK YAPI:

 

TANIM:Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 cm(dahil) geçmeyen veya bütün uzunluğu 50 cm(dahil) geçmeyen barut vb.patlayıcı ve itici güç ile gülle,mermi,saçma,gaz veya diğer nesneleri atabilen ateşli silahlara tabanca denir.

 • Namlu içi Yiv-Set 6 (altı)adettir ve yönü sağa doğrudur.

 

ÜRETİM AMACI; yakın mesafelerde etkili atış yapmaktır.40-50 m lik mesafede etkili ve başarılı vuruşlar için kullanılır.

 

TABANCA ÇEŞİTLERİ.

 1. Tek atışlı tabancalar
 2. Otomatik tabancalar
 3. Toplu tabancalar
 4. Gaz tabancaları
 5. İşaret tabancaları
 6. Havalı tabancalar

TABANCANI ANA PARÇALARI:

 

 1. Çerçeve(gövde veya komple gövde):tetik,tetik korkuluğu,kabze,kabze kapağı çıkarıcı,horoz,şarjör yuvası( boşluğu),şarjör çıkarıcı ve ilgili parçalar.
 2. Sürgü( kapak takımı):Namlu,emniyet mandalı,yerine getiren yay ve mili,sürgü kilidi,gez,arpacık,kovan atma boşluğu,tırnak,iğne ve yayı, namlu yüksüğü,kompensatör(yön değiştirici)
 3. Şarjör(hazne): Şarjör tüpü(hazne),Şarjör kapağı,Şarjör kapak kilidi,yay,gerdel

 

NAMLU:Fişek(mermi) çekirdeğinin,güllenin vs. istikrarlı bir şekilde hedefe gitmesini sağlayan bölümüne namlu denir.

 1. Çekirdeğe hız-dönüş-yön verir
 2. Silahın ana elemanıdır
 3. Yiv-set olabilir-olmayabilir
 4. Çelikten oyularak( yiv-set oluşturulur) veya dövme olarak(daha dayanıklıdır ör:-MP-5,G3 piyade tüfeği) yapılır.
 5. Krom,nikel,çelik ve karbon gibi madeni yapıları bulunur.

YİV: Namlu içindeki helezonik girintilerdir. Genişlik-derinlik 0,075-0,1 mm arasıdadır.

 • Çekirdeğe hız verir
 • Çekirdeğe set açar

SET: Namlu içindeki helezonik çıkıntılardır veya iki yiv arasında bulunan çıkıntılardır.

 • Çekirdeğe dönüş için kılavuzluk eder.
 • Çekirdeğe yiv açar

 

HAT-V(HATVE) :  Çekirdeğin veya yiv-setlerin namlu içerisindeki 1 (bir) tam turuna denir

 

YİV-SET ÖZELLİKLERİ:

 • Çekirdeğin Tahrip gücünü artırır
 • Çekirdeğin Uzak mesafelere gitmesini sağlar
 • Çekirdeğin takla atmasını engeller
 • Kendi etrafında dönmesini sağlar

RAYYÜR:Çekirdek namlu içinde ilerlerken,çekirdek üzerinde yiv ve setin bıraktığı izdir.

 

YİV-SET ÇEŞİTLERİ:

Keskin köşeli(Eliptik)

Dikdörtgen

Dairesel

ÇAP(KALİBRE) : Karşılıklı iki set arasındaki mesafenin mm(çap) veya inç(kalibre) olarak ifadesidir.

 

NOT: Çekirdeğin çapı namlunun çapından büyüktür.Çünkü namlunun şeklini alarak  yiv-set açılmasını sağlıyor.

 

KOMPENSATÖR(YÖN DEĞİŞTİRİCİ-ALEV GİZLEYEN):Barut gazının(basıncın) namlu ucundan çıktığı an sağa-sola,aşağı-yukarı ileten kısımdır.

 1. Karanlık mekanlarda karşı taraftaki hasmı yanıltmak için(namlu alevi yerimizi belli etmeyerek  farklı noktaları gösterir)
 2. Namlu şahlanmasını %50 azaltır.
 3. Çekirdek almış olduğu ilk hızla giderek arkasından gereksiz itmeyi ve sapmaları  önleyecektir ve istikrarlı vuruşlar sağlayacaktır.
 4. Namlu ısınmasını geciktirecektir.
 5. Namlu çabuk soğuyacaktır.

 

FİŞEK YATAĞI:Atışa hazır fişeğin bulunduğu,iğnenin çarparak patlamanın meydana geldiği yerdir.

GAZ KANALLARI:

 • Fişek yatağında bulunur.
 • Namlu eksenine paralel ve düz bir şekilde bulunur.
 • Ateşleme sonrası basıncı eşit yayılmasın sağlar
 • Mekanizmanın geriye gelmesini sağlar
 • Boş kovanın dışarı atılmasını  sağlar.
 • Tutukluluk oranını azaltır.

RAMPA:Fişeğin hazneden atım yatağına doğru ilerlerken tırmandığı-kat ettiği yoldur.

 • Fişek yatagına bitişik ve gerisinde bulunur.

 

ŞARJÖR(HAZNE-FİŞEK VERME TERTİBATI):

 • Silah da atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yerdir.
 • Otomatik-yarı otomatik silahlarda  hazne görevini şarjör görür.
 • Toplu tabancalarda bu görevi silindir şeklindeki TOP YUVALARI görür.

 

ŞARJÖR TÜPÜ:

 • Şarjörün en büyük kısmıdır.
 • Fişeklerin yerleştirildiği kısımdır
 • Şarjör kapasitesi 7-8 fişek olan  şarjörler tek kolonluktur.Aynı genişliktedir.
 • Şarjör kapasitesi 8 ve yukarısı şarjörler çift kolonludur.Üst kısmı dar,alt kısmı geniştir.

ŞARJÖR YAYI( gerdel yayı):Gerdeli yukarı iterek her fişeğin şarjör dudakları arasına oturmasını temin eder

GERDEL: Fişeklerin üzerine yerleştirildiği ve yayın uç kısmına takılan sert plastik kısımdır.

ŞARJÖR KAPAĞI:En alt kısmında bulunan ve fişeklerin şarjör içerisinde muhafazasını sağlar

ŞARJÖR KAPAK KİLİDİ:Şarjörün parçalarını birbirine bağlayan en küçük kısmıdır.

ŞARJÖR YUVASI:Şarjörlerin silah içerisine yerleştirildiği bölümdür.

 

KOVAN ATMA TERTİBATI:

 1. Otomatik-yarıotomatik silahlarda;Tırnak ve çıkarıcı
 2. Toplu tabancalarda;Yıldız şeklinde çıkarıcı

 

TIRNAK:

 1. Sürgü üzerinde bulunur.
 2. Kovan atma boşluğunun hemen gerisinde bulunur
 3. Fişek yada boş kovanı çıkarmaya yarar
 4. Toplu tabancalarda tırnak görevini yıldız şeklinde çıkarıcı göröür.

ÇIKARICI(FİŞEK-BOŞ KOVAN ATACAĞI):Gövde üzerinde sabit olarak  bulunan çıkıntıdır.

 

ATEŞLEME TERTİBATI:İğnenin kapsule darbe yaparak  barutu ateşlemesine yarayan kısmıdır.

 

ANA PARÇALARI:

 1. Tetik:Ateşleme için ilk hareketi veren kısımdır.
 2. İğne(yay-tulumba-kanat):Horozun hareketinin kapsule  intikal ettiren ve patlatan parçadır.
 3. Horoz(Horoz mesneti ve yayı):İğneye basınç yaparak kapsule çarpmasını sağlar.

NOT:

 1. Horoz mesnedi ve yayı:Horoza direnç ve esneklik sağlar
 2. İğne yayı:İğneyi tekrar yerine getirir
 3. İğne tulumbası:İğnenin yerinden çıkmasını önler
 4. İğne kanadı:İğnenin kapsule doğru direkt-düzgün hareketini sağlar

 

HOROZLU SİSTEM:Kapsule direkt basınç yapar.(toplu tabancalar)

 

HOROZLU-İĞNELİ SİSTEM:Horozun darbesi(basıncı), iğne tarafından kapsule iletir.( Astra,Baretta tabancalar)

 

İĞNELİ SİSTEM:Sadece iğne bulunur ve yay vasıtası ile kapsule darbe yapar( glok tabancalar)

 

NİŞAN TERTİBATI:Namluya;yanlara,yüksekliğe yön vermeye ve istenilen şekilde hedefe isabet kaydetmeye(atış yapmaya) yarayan tertibattır.Kısacası;silahın nişan almaya yarayan tertibattır.

 1. Arpacık:Sürgü ve namlunun en ileri kısmında yer alan ve nişan almaya yarayan çıkıntıdır.
  • Dikdörtgen
  • Üçgen
  • Koni
  • Küre
  • Çember
 2. Gez:Sürgü veya namlunun geri kısmında bulunan ve nişan almaya yarayan kısımdır.
  • Üçgen
  • Dikdörtgen
  • Yarım daire( U gez,V gez)
  • Tam daire

EMNİYET TERTİBATLARI:

 

Ana emniyet tertibatları:

Mandal ( parmak ) emniyeti

Şarjör emniyeti :Şarjör takılı olmadığı sürece ateşleme yapmaz

Kabze emniyeti:Kabzeyi yeteri kadar sıkmadığı sürece ateşleme yapmaz.

 

Yardımcı emniyet tertibatları:

 

 1. Tetik emniyeti :Darbelere karşı tetiği sabit tutan kilitleme mekanizması
 2. İğne emniyeti:Darbelere karşı iğnenin yerinden çıkmasını önleyen kilit mekanizması
 3. Horoz emniyeti: iki kademeli olarak veya horozun darbelere karşı yerinden çıkmasını önleyen kilit sistemi
 4. İkaz emniyeti:Sürgü gerisinde üstte veya yanda bulunur.Gece şartlarında görülebilir.Silahın dolu olmadığını gösterir.
  • Tırnak
  • İşaret pimi

 

 

 

ÇEŞİTLİ BİLGİLER:

 

 1. İlk hız.Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
 2. Azami menzil:Çekirdeğin gidebildiği en uzak mesafe
 3. Tesirli menzil:Nişan alıpta vurabileceğimiz mesafe
 4. Doğru nişan alma: Göz,gez-arpacık aynı hizada ve eşit şekilde hedefe doğru nişan almak
 5. Vuruş noktası:Çekirdeğin hedefte tatbik ettiği nokta
 6. Çıkış noktası: Çekirdeğin çıktığı an
 7. Tepe noktası:Çekirdek hedefe ilerlerken önce yükselip daha sonra alçaldığı için,yükselişte en yüksek noktasıdır.
 8. Fişek yapısı:
  • Kovan( Kovan içinde Alev kanalı bulunur)
  • Kapsül
  • Çekirdek
  • Barut

SİLAHIN TEMİZLİK VE BAKIMI:

 

BAKIM TÜRLERİ:

 1. Basit bakım
 2. Kapsamlı bakım
 3. Yıllık ve periyodik bakım
 4. Değişik iklim şartlarında bakım
  • Sıcak ve kuru havalarda
  • Sıcak ve nemli havalarda
  • Aşırı soğuk havalarda

SİLAH BAKIM ZAMANLARI:

 1. Günlük bakım
 2. Haftalık bakım
 3. Atış öncesi bakım
 4. Atış sonrası bakım

 

NAMLU TEMİZLEMESİNDE;

 1. Fişek yatağından namlu ucuna doğru
 2. Sadace uzun süreli beklemede koruyucu yağ ile yağlanmalıdır
 3. Fazla atışlarda atış sonrası temizleyici yağ  ve fırça ile  iç yüzeyine sürülür, 48 saat beklemeye alınır.daha sonra temizlenir.

 

YİV-SET TEMİZLİĞİ:

  • Atış sonrası metal-bakır-kurşun parçaları kalır
  • Kimyasal çözücüler kullanılır( Bakır çözücü-kurşun çözücü)

 

FİŞEKLER:

 • Nemli ortamlarda bulundurulmamalı
 • Bakım zamanlarında mutlaka gözden geçirilmelidir.

 

KULLANILAN MALZEMELR:

  1. Bakır telli fırça:Uzun süre atış yapılmamış ve içi karıncalanmış namlular için
  2. Kıl fırça:Bakır telli fırçadan sonra devam edilir.
  3. Temizlik bezi
  4. İnce uçlu ahşap:El ve fırçanın giremediği bölgeler için
  5. Harbi:metal olmayan,ucuna bez ve fırça takılan namlu içi yiv-set temizliğinde kullanılan ince çubuktur.

 

TEMİZLEYİCİ YAĞLAR: Sadece temizlemek için kullanılır.

 1. Kurşun çözücü yağ(bakır çözücü)
 2. Pas çözücü yağ
 3. Namlu temizleyici yağ
 4. Vazelin

 

KORUYUCU YAĞLAR:

 

 1. Militec-1 yağ:Silah performans artırıcı özelliktedir.
 2. Gres yağı: Uzun süre kullanılmayıp,saklanacağı zaman bütün parçaları gres yağı ile yağlanır.

 

SONUÇ OLARAK:

 1. Detaylı bakım sadece yeterli ekipmanı olan silah uzmanları tarafından yapılır
 2. Atıcılar sadece basit bakım yapar
 3. Silahın sökülmeyen kısımları yılda bir kez yıllık bakım esnasında benzin doldurulmuş bir kap içerisinde yıkanmalıdır.Bu şekilde yağ-barut artıkları çözülür ve yılda birkaç kez detaylı bakım yapmaya gerek kalmaz

 

TABANCALARIN ARIZALANMASI VE NEDEN-SONUÇ İLŞKİSi( kitaptan bak)…

 

TEMEL ATIŞ TEKNİKLERİ:

 1. Zihinsel hazırlık
 2. Teknik hazırlık:
  • Rahat bir duruş
  • Kabze kavrama
  • Kaynak
  • Nişan alma
  • Nefes kontrolü
  • Ezerek tetik düşürme

 

NİŞAN ALMA:

 

 • Göz-gez-arpacık ve hedef noktası arasında oluşturduğu hat.
 • Gezin orta noktası ve arpacığın üst silme noktası aynı hizaya getirip  ve yandaki boşluklar eşit olacak şekilde yerleştirlmesidir.
 • U gez,V gez,Üçgen gez ile daha kolay nişan alınır.
 • Yuvarlak gez;Nişan alma daha zordur.Arpacık mahafazası ile gez muhafazası boru şekline getirilir ve arpacık tam ortada olacak şekilde nişan alınır.
 • Önemli olan arpacıktır.
 •  Arpacık net,gez ve hedef flu(bulanık) görülür.

 

AÇISAL HATA:Arpacığın sağa-sola,yukarı,aşağı olması

 

PARALEL HATA:Bütün kurallar uygundur ancak;Hedef noktasının yanına,yukarı-aşağısına nişan alarak yapılan atıştır.

 

TETİK DÜŞÜRME TEKNİĞİ:

 1. İstinat boşluğu alınır
 2. Tetik parmağının etli ucu ile ezerek atış yapılır.
 3. Tetik korkuluğuna veya kabzeye temas ettirilmez.

TETİK HATALARI:

 1. Ani tetik hataları
 2. İstinat almama
 3. Tetik ağırlığına adepte olmama( 1,5 kğ baskı)

 

TUTUŞ(KABZE KAVRAMA):

 1. Tek elle
 2. Çift elle
 3. Kabze kavrama
  • Titremenin durduğu anda gevşetme bırakılır
  • Silahın kontrolünü kaybetmeyecek şekilde
  • Bilek-dirsek-omuz  hat düzenin de olması.Böyle olunca basınç,omzumuza gelinceye kadar  absorbe edilir ve atıcının pozisyonu zarar görmez.

 

NEFES TEKNİĞİ: Derin nefes aldıktan sonra; kendimizi rahat hissedecek kadar nefes bırakılır ve atış yapılır.Bekleme süresi 6-8 saniyeyi geçmez.Aksi halde atış yapılmaz ve tekrar denenir.

 

DURUŞ TEKNİKLERİ:

 1. Vücudun temel duruşu( rahat bir duruş)
 2. Ayakları durumu:1 omuz genişliğinde-dengeli duruş
 3. Dizlerin durumu:Dizler kırılmaz(Taktik atış haricinde)
 4. Kalçanın durumu:Hafif öne doğru
 5. Omuzların duru:Hafif geriye doğru
 6. Kolların durumu:Kollar dirseklerden  kırılmadan ileri doğru ( Çünkü;basınç omuzlara ulaşmadan absorbe edilir ve atıcının temel duruşu bozulmamış olur)
 7. Kafanın durumu:Tabi vaziyette olmalıdır.(sağa-sola,yukarı-aşağı olmamalıdır.)

 

TABANCA VE TÜFEK TEMEL ATIŞ POZİSYONLARI:

 

TABANCA:Temelde tek elle atış pozisyonu yer alır.

 1. Vücuda en az gerilim yani doğal gerginlikte olmalıdır.
 2. En temel kaide gez-arpacık üzerinde yoğunlaşmak.
 3. Vücudumuz 45 derecelik açı ile hedefe yönelir.
 4. Tabancayı tutan kol hedefe doğru kaldırılır ve gözler kapatılır.
 5. Gözler kapalı iken hedef istikametindeki kolumuz 30-60 cm kadar yukarı kaldırılır ve gevşek ve tabi bir halde 5-10 sn beklenir ve daha sonra yavaşça indirerek  ilk andaki konumuna gelmesi sağlanır.
 6. Gözler açılır ve tabancanın hedefin tam ortasını gösterip-göstermediği kontrol edilir.
 7. Eğer tabanca hedefin sağını gösteriyorsa gerideki  ayak arkaya  doğru( vücudun tamamı döndürülür)
 8. Eğer tabanca hedefin solunu gösteriyorsa gerideki ayak ileri doğru ( vücudun tamamı döndürülür )
 9. Kolun tabi nişan vaziyeti bulunduktan sonra atış yapılır.

TÜFEK:

 1. Ayaklar tabi duruşuna(1 omuz genişliğinde) getirilir.
 2. Atış yapan kolun tersi istikametinde bulunan ayak biraz önde ve ayak ucu hedefi gösterir.
 3. Vücudun üst kısmı hafif sağa döndürülerek hedef hattına 30-60 derece açı yapacak şekilde durulur
 4. Dipcik omuz boşluğuna tam yerleştirilir.
 5. Göz ile gez arası 7-8 cm olmalıdır.
 6. Yanak dipçiğe baskı yapmamalıdır.
 7. Nişan alırken baş sağa-sola yatırılmamalıdır.
 8. Hafif öne eğilerek tüfek tepmesine karşılık verilir.
 9. Arkadaki ayak düz ve öndeki ayak süspansiyon görevi görür.

 

TAKTİK ATIŞ TEKNİKLERİ VE POZİSYONLARI:

 1. Tek tek atış: tek tek atılır
 2. Çift atış(double):İkişer ikişer atılır
 3. Darbeli atış: 3 er 3 er atılır
 4. Seri atış:3-5 daha fazla aralıksız atılır.
 5. Taciz atış:psikolojik baskı,hedef saptırmak,yer değiştirmesini önlemek için bütün atış rasgele tekniklerini uygulamasıdır.

AYAKTA TAKTİK ATIŞ POZİSYONLARI:

 1. Tek elle atış pozisyonu
 2. Çift elle atış pozisyonu
 3. Amerikan(Riwer side) atış sitili
 4. İsrail atış sitili
 5. Hedefe karşı düz duruş sitili

 

KALÇADAN ATIŞ POZİSYONLARI

 1. Tabanca ile Kalçadan Atış Pozisyonu:
  • Dirsek kalçadan atış pozisyonu
  • Bilek kalçadan atış pozisyonu
 1. Tüfek ile Kalçadan atış pozisyonu
 2. Tüfekle Hücum Atışlarında kalçadan atış pozisyonu

 

ÇÖKEREK TAKTİK ATIŞ POZİSYONU:

 1. Çökerek tabanca ile atış pozisyonu
 2. Çökerek tüfekle atış pozisyonu

 

OTURARAK TAKTİK ATIŞ POZİSONU:

Oturarak tabanca atış pozisyonu

Oturarak tüfekle atış pozisyonu

 

YATARAK TAKTİK ATIŞ POZİSYONU:

 1. Yatarak tabanca atış pozisyonu
 2. Yatarak tüfekle atış pozisyonu
 3. Yatarak destekli tüfek atış pozisyonu
 4. Sırt üstü yatarak atış pozisyonu

 

SÜTRE GERİSİNDEN TAKTİK ATIŞ POZİSYONU:

 

Sütre: Karşı tarafın gözünden ve ateşinden korunduğumuz tabi veya doğal engellerdir.Örnek: Duvar arkası

 

Gizleme:karşı tarafın sadece gözünden korunduğumuz  tabi veya doğal engellerdir.Örnek:Çalılık alan

 1. Sütre gerisinden ayakta tabanca atış pozisyonu
 2. Sütrenin sağ-sol gerisinden atış
 3. Sütre üzerinden çökerek tabanca atış
 4. Sütre gerisinden çökerek tabanca atışı
 5. Sütre sağ-sol gerisinden  tüfekle atış