KİŞİ KORUMA
ÖZEL KORUMA HİZMETLERİ:
 1. Terörle Mücadele kapsamında koruma hizmetleri
 • Görevleri sebebiyle süreli koruma
 • Görev süresince süreli koruma
 • Görevden ayrıldıktan sonra taleplerine bakılmaksızın süreli koruma
 1. KORUMA: Adli makamlara, Mülki amirlere-kolluk kuvvetlerine müracat yapılmakta ve dosya incelendikten sonra Terörle Mücadele Dairesine gönderilerek gerekli koruma sağlanır.
 2. Çıkar Amaçlı suç örgütleri ile mücadele kapsamında koruma hizmetleri
KORUMA: Adli makamlara,Mülki amirlere-Kolluk kuvvetlerine müracat yapılır. DGM C.Savcısı talebi üzerine Devlet Güvenlik mah.üyesi karar veririr.Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda DGM C.Savcısı karar verir.
 1. Ceza davaları ve diğer koruma hizmetleri;Adli makamlara,Mülki amirlere-kolluk kuvvetlerine yapılır.Genel kolluk ilgili araştırmayı tamamlar ve uygun görülürse Valilik oluru ile geçici korumaya alınır.
 2. Özel güvenlik koruma hizmetleri:Müracat neticesinde dosya incelenir ve Komisyon tarafından uygun görülürse koruma kararı alınır.
NOT: Devlet büyükleri,temsil ettikleri makam ve görevleri nedeni ile taleplerine bakılmaksızın görevleri süresince ve görevden ayrıldıktan sonra da süreli olarak koruma sağlanır.
NOT: % 100 Koruma sağlamak mümkün değildir.
* Görevleri süresince ve Görevden ayrıldıktan sonra talep halinde Korumaya alınacaklar:Terör örgütlerinin hedefi olan veya olma ihtimali yüksek olan kamu görevlileri
Talepleri halinde ;itirafçı,tanık,ihbarcılar,tehdit altında bulunan yabancı misyon temsilcileri
KORUMA ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ:
1. Merkezde; Görevde bulunan Devlet büyükleri için,İçişleri bakanlığı müsteşarı veya Yrd.başkanlığında oluşturulan Merkez koruma komisyonu kararı ile ve ayrıca il koruma komisyonu kararlarına itiraz eden şahışların taleplerini görüşerek koruma kararı almaktadır.Kararlar;içişleri bakanı onayı ile yürürlüğe girer.
2. İllerde;Vali veya Yrd.başkanlığında oluşturulan il koruma komisyonu,kişilerin taleplerini değerlendirerek karar almakta ve valinin onayı ile kesinleşir.
KORUMA ÇEŞİTLERİ:
 1. Özel Koruma: 24 saat esasına göre kesintisiz her yerde icra edilen korumadır.
 2. Yakın Koruma: işyeri-İkameti dışında yapılan korumadır.Refakat koruması da denir.
 3. İşyeri ve konut koruma: Nokta tahsis etmek üzere 24 saat icra edilen koruma
GÖREV VE YETKİLER( ÖGK Md.3-7-8)
KORUMA SEVİYELERİNİNİ BELİRLENMESİ:
 1. Yüksek Tehdit( Teyit edilmiş): Basın,kamu oyunda açıkça tehdit veya ölüm ihbarı alınmışsa vs. 24 saat kesintisiz En az 10 kişi ile icra edilir.3 konut,3 işyeri,4 yanında
 2. Orta Tehdit( Muhtemel tehdit):Görevi,misyonu,fikirleri vs. uygun nitelikte personel .
 3. Düşük tehdit( Önleyici Tedbir): Ani gelişen olaylara karşı,spor karş,geçici koruma tedbirleri alınır.
KORUNAN KİŞİ İLE BİLİNMESİ GEREKENLER:
 • Politik düşünceler
 • Siyasi görüşü
 • Sosyal hayatı vb.özelikleri iyi bilinmelidir.
SÜİKASTLARIN TEMEL NEDENLERİ:
 • Siyasi nedenler
 • Ekonomik nedenler
 • Psikolojik nedenler
 • Kişisel nedenler
 • Profesyonel süikastçılar
SALDIRI METODLARI:
 1. Yakın saldırı
 2. Uzaktan saldırı: Günümüzde en çok kullanılan saldırı metodu
 • Uzan menzilli silahlar
 • Bomba ve patlayıcı maddeler
 • Zehirler
 • Biyolojik ve kimyasal silahlar
 • Diğer metodlar
İNTİHAR SALDIRILARI: Bu gibi durumlarda veya yüksek tehdit durumlarında korunan kişi ile fiziki tedbirler arasındaki mesafe en az 100 m olması gerekmektedir.
Neden İntihar Saldırıları:
 • İnsiyatif kişiye aittir.
 • Yeri ve zamanı kendisi belirler
 • Tespit edilmesi oldukça zordur
 • Motive olduktan sonra tespit edilmesi oldukça zordur.
 • Büyük maddi ve manevi kayıplara sebep olur
 • Ayrıntılı plan veya araştırmaya gerek yoktur.
İntihar Saldırılarını Tespit Etmek:
 • Her zaman önce kendi emniyetimiz diyerek hareket etmeliyiz
 • Fiziki görünümleri normalden farklıdır
 • Yüzlerine bakıldığında hedeften başka bir şeye dikkat etmedikleri görülür
 • Duygusal davranışlarla yaklaşmaya çalışırlar
SALDIRILARA KARŞI ALINAN TEDBİRLER:
 1. Koruma Çemberi
 2. Terörist veya saldırganların önceden tespiti
 3. Öncü çalışması
 4. Kişisel güvenlik kuralları
 5. Araçlı koruma düzenleri
 6. Koruma elemanları
YAKIN KORUMANIN AMACI:
 1. Tehlikelere karşı
 2. Küçük düşürücü,rencide edici hareketlere karşı
YAKIN KORUMA GÖREVİNDEKİ AŞAMALAR:
 1. Muhtemel beklenen tehlikeler
 2. Tehlikesiz bölgeler
 3. Muhtemel tehlikelerin kaldırılması
 4. Mevcut veya başlamış tehlikelerin ortadan kaldırılması
Tehlike anında;
-Görme,
-Tehlikeyi algılama,
-Haber verme,
-Tehlikeyi ilk gören müdahale etme,
-Korunan kişiyi kapatma,
-Güvenli bölgeye kaçırma,
yapılmalıdır.
YAKIN KORUMA PRENSİPLERİ:
 1. Aktif koruma;Yakın koruma hizmetleri
 2. Pasif koruma :Tesis,konut,işyeri koruma hizmetleri
KORUMA:
 1. Tam koruma mümkün değildir
 2. Heryerde ve kesintisiz yapılmalıdır
 3. Koruma planı hazırlanmalıdır
 4. Koruma esnek olmalıdır
 5. Gerekli teknik ekipmanlar bulundurulmalıdır
 6. Diğer birimlerle irtibat halinde olmalıdır
ÖNCÜ ÇALISMASI: Ziyaret edilecek yerin tehdit durumuna göre aylar öncesinden veya birkaç gün öncesinden veya birkaç saat öncesinden yapılan güvenlik çalışmasıdır.
1. Korunan kişiye ait bilinmesi gereken hususlar
2. Ziyaret edilecek yer ile ilgili bilinmesi gereken hususlar
3. Yol güzergahı üzerinde muhtemel tehlikeli bölgeler ve alternatiflerin tespit edilmesi,varsa tehlikelerin ortadan kaldırılması
TOPLANTILARDA KORUMA DÜZENLERİ:
1. Kapalı yer toplantıları
2. Açık hava toplantıları
3. Kalabalıkların kontrolü:Genelde koruma personelini ilgilendirmez.
· Dost kalabalıklar
· Dost olmayan kalabalıklar
MERDİVENLERDE VE ASANSÖRDE KORUMA: Bütün koruna tedbirlerinde öncelikle güvenlik kontrolleri yapılır.
 1. Merdivenlerde; önde ve arkada koruma görevlisi bulunur.
 2. Asansörlerde;Korunan kişi duvar kenarına ve koruma personeli asansör kapısının önünde( amaç;ilk müdahale de önlem almak) bulunur.
NOT:Yakın koruma haricinde dış etkenlerden korumak üzere kolluk görevlileri sorumludur.
SEYAHATLERDE KORUMA:
 • Uçaklarda koruma: Devlet büyüklerine tahsis edilmiş uçaklar daha güvenlidir.çünkü,kendi özel korumaları mevcuttur.Ticari uçaklarda ise daha zordur.Yalnız seyahat veya mümkün değilse önde ve arkada koruma elemanları bulunarak oturulur.
 • Trenlerde koruma:Korumanın yumuşak karnı olarak bilinir.Koruma görevi çok zordur,Çok sayıda koruma personeline ihtiyaç duyulur.Korunan kişi en son vagonda veya duruma göre hareket edilir.
 • Gemilerde koruma:
 1. Olumsuz hava şartları ve dayanıklığı
 2. Can yelekleri
 3. Haberleşme araçları vb.güvenlik tedbiri için gereken şartlar
NOT: Koruma tedbirlerinin sonu yoktur,durum ve şartlara uygun olarak korunan kişinin vücut bütünlüğüne gelebilecek her türlü zararı engellemek için tedbir almak koruma personelinin görevidir.
YAYA KORUMA TEKNİKLERİ:
1. Fiziki güvelik./Güvenlik.Çemberleri: :Amaç;tehlikeyi kademeli olarak süzerek etkisiz hale getirmektir
· İç halka.En önemli halkadır,kabulun yapıldığı halkadır.
· Dış halkalar: Tehdit durumuna göre oluşturulur.
· Kontrol noktalarında bulunması gereken ekipmanlar:…
YAYA KORUMA DÜZENLERİ VE TEKNİKLERİ:
 • Her zaman 360 derece güvenlik
 • Korunan kişinin istikameti her zaman saat istikametine göre 12 dir.
 1. Öncü eleman
 2. Sağ ve Sol taraftaki elemanlar
 3. Ekip sorumlusu-Koruma amiri
 4. Artçı eleman
YÜRÜYÜŞ DÜZENLERİ: Kesinlikle hareket halinde iken VIP önü kapatılmaz.
 1. 1 kişilik koruma:VİP sağ bir adım arkasında(koruma amiri).Refakat korumasıdır,tehlike yok veya düşük( 360)
 2. 2 kişilik koruma:VIP sağ bir adım arkasında(koruma amiri) ve sol bir abım önünde,180 derece,orta tehdit
 3. 3 kişilik koruma :VIP sağ bir adım arkasında(koruma amiri),sol bir adım önünde ve sol bir adım arkasında( 120 derece) orta tehdit ve üstünde
 4. 4 kişilik koruma: VIP sağ bir adım arkasında(koruma amiri), sol bir adım önünde ve sol bir adım arkasında ve bir adım orta geride(artçı) ( 120 derece).Koruma amiri VIP ile ilgilenir. İleri tehdit durumlarında
 5. 5 Kişilik koruma :VIP sağ bir adım arkasında(koruma amiri), sol bir adım önünde ve sol bir adım arkasında ve bir adım orta geride(artçı) ve sağ bir adım önde Koruma amiri VIP ile ilgilenir. ( 90 drece) İleri tehdit durumlarında
NOT: Bomba ihbarı veya bombalı eylem vb.durum söz konusu ise bomba imha uzmanı ekipte bulundurulur.
TEHLİKE ANINDA KORUMA: Tehlikenin geldiği yerin ters istikametine doğru kapatma yaparak hareket edilir.
Görme
 1. Tehlikeyi algılama
 2. Haber verme
 3. Tehlikeyi ilk gören müdahale etmesi
 4. Korunan kişiyi kapatma
 5. Güvenli bölgeye kaçırma
BOĞMA NOKTASI: Saldırı gerçekleşmesinin ihtimali yüksek,teröristler için ideal saldırı yerleridir.(Kaçmak için alternatif imkanların bulunmadığı yerler) ,
MOTORİZE KORUMA TEDBİRLERİ:
Araçlı Koruma: Saldırıların %80 i araçlara binerken,inerken veya hareket halinde medya geliyor.Bulunması gereken malzemelerden ayrıca;Kürek,silahlar,haberleşme araçları vs.
1. Tekli araç koruma:Tehdit düşük veya yok.VIP sağ arkada,koruma amiri sağ önde,
2. 2 araçlı koruma: Orta tehdit, 1.Araçta VIP sağ arkada,koruma amiri sağ önde,2 araçta ise E.K.ve sağ önde,arkada koruma görevlileri
3. 3 araçlı koruma:Yüksek tehdit.Öncü ve artçı araçlar bulunur.VIP ortadaki araçta bulunur.
4. Klavuz araç:Konvoyun önünde gider,en büyük yerel kolluk amiri bulunur veya üst düzey yönetici,genel haberleşme cihazları bulunur.
5. Konvoy düzeni:Üst düzey korunan kişilerin korunması veya katılımcıların yüksek olduğu konvoy düzenidir.VIP için aynı araçtan 1 tane daha bulunur(aldatma)
KORUMA SÜRÜCÜLARİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KURALLAR:
 1. Sürücüler koruma organizyasyonlarında önemli rolleri vardır.
 2. İnme ve binmelerde sürekli aynı hareketlerden kaçınılması gerekir.
 3. Çeşitli giriş noktaları belirlenmelidir.
 4. Aracın bakımlı olması gerekir.
 5. Araç başıboş bırakılamaz
 6. Yakıt deposu en az ½ yarım olması gerekir vs.
 7. Saldırı anında hareket tarzının durum şartlara göre nasıl olacağını iyi bilmelidir.
SİLAH SEÇİMİ:
Meskun mahalde ilk hızı 450m/sn olan silah seçmelidir( mp-5).Çünkü azami mesafesi 100-1500 m olduğu düşünüldüğünde atış yaptıktan sonra sadece bu kadar mesafeyi etkileyecektir.MP-5 genelde öncü ve artçı elemanda bulunması gerekir.
 1. Şarjör kapasitesi en az 10-15 veya yeterli düzeyde olmalsı gerekir.
 2. Parça sayısı basit olan silahlar
 3. Metal alaşımı sağlam
 4. Emniyet sistemi basit
 5. fişek seçmeyen
 6. karanlık ortamlarda rahat atış yapmaya olanak sağlayan nişangah tertibatı bulunmalıdır.
 7. Silah Siyah renkte olmasına dikkat edilir.Çünkü açık alanlarda dikkat çekmeyen-parlamayan yapıda olmasına dikkat edilir.
BAŞARILAR