Bütün Yönleriyle

Özel Güvenlik Görevlisi

Özel Güvenlik Sertifikası Nedir?

Özel Güvenlik Sertifikası Nasıl Alınır?

Özel Güvenlik Sertifikası Nasıl Alınır?

Kimler Özel Güvenlik Olabilir?

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary

Özel Güvenlik Sınavları Kaç Ayda Bir Yapılır?

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary

Özel Güvenlik Görevlisi Eğitimleri Kaç Gün Sürüyor?

Özel Güvenlik Kimlik Kartı Nedir?

2022 Özel Güvenlik Görevlisi Maaşları Ne Kadar?

2022 Özel Güvenlik Görevlisi Maaşları Ne Kadar?

Özel Güvenlik Sertifikası Nedir?

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adayların 100 saat, Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adayların ise 120 saatlik alacakları eğitim sonrasında hak kazanacakları sertifikaya, Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası denmektedir. 21 yaşını tamamlamış olan lise mezunu adaylar Silahlı Özel Güvenlik Sertifikası eğitimlerine katılabilecektir. 18 yaşını doldurmuş ve ortaöğretim mezunu adaylar ise Silahsız Özel Güvenlik Eğitimlerine katılabilecektir.

Özel Güvenlik Sertifikaları ancak Valilik onaylı Özel Güvenlik Eğitim Kurumları tarafından Özel Güvenlik Görevlisi sınavında başarılı olan adaylara verilmektedir ve sertifikanız Özel Güvenlik Eğitim Kurumunuzca düzenlenmektedir.

Özel Güvenlik Sertifikası ve Kimlik Kartları Nereden Alınır?

  1. sayılı ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN uyarınca Özel Güvenlik Kimlik Kartları valilikçe verilir. Sertifika almaya hak kazanmış adaylar Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikaları ile Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne yapacakları başvuru neticesinde Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı almaya hak kazanırlar.

Özel Güvenlik Kimlik Kartını almadan yalnızca sertifika ile Özel Güvenlik Personeli olarak çalışmak mümkün değildir.

Kimler Özel Güvenlik Olabilir?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve silahlı için 21 yaşını silahsız için ise 18 yaşını doldurmuş olan herkes Özel Güvenlik Görevlisi olabilir. Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olmak için Lise ve dengi okulu bitirmiş olmak gerekmektedir. Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olmak için ise ortaokul ve dengi okulu bitirmek gerekmektedir. Sağlık durumu uygun olan, kamu haklarından mahrum olmayan ve herhangi bir suçtan dolayı 1 yıl ve daha fazla hapis cezası almayan herkes Özel Güvenlik Görevlisi olmak için başvuruda bulunabilir.

Özel Güvenlik Eğitimi Şartı Kimlerde Aranmaz?

  • Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar,
  • Üniversitelerin güvenlik fakültesinden mezun olanlar,
  • Güvenlikle ilgili meslek yüksekokullarından mezun olanlar,
  • En az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlarda özel güvenlik eğitimi şartı aranmaz.
 
Özel Güvenlik Sınavları Kaç Ayda Bir Yapılır?
Özel Güvenlik Görevlisi Sınavları 2 ayda bir yapılmaktadır. 

Özel Güvenlik Görevlisi Eğitimleri Kaç Gün Sürmektedir?

Eğitimler Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Adayları için 120 saat; Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi adayları için ise 100 saat sürmektedir. Silahlı Özel Güvenlik 

Özel Güvenlik Görevlisi İş İmkanları Nelerdir?

2022 yılının en çok istihdam edilen mesleklerinden birisi olan Özel Güvenlik Görevlileri için pek çok iş imkanı bulunmaktadır. Hastaneler, Okullar, Bankalar, siteler, fabrikalar ve pek çok kurum tarafından Özel Güvenlik Görevlisi istihdam edilmektedir.

Özel Güvenlik Görevlisi Devlet Memuru Sayılır Mı?

Özel Güvenlik Görevlilerinin iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanuna tabidir; ancak Özel Güvenlik görevlileri görevleri esnasında gerçekleşen pek çok fiil nedeniyle devlet memuru gibi muamele görmektedir. Özel Güvenlik görevlilerine görevleri nedeniyle işlenen suçlar kamu görevlisine karşı işlenmiş suç olarak sayılmaktadır.

Özel Güvenlik Görevlisi Silah Alabilir Mi?

5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28.maddesi gereği kimlik kartında silah durumu kısmında “Silahlı” olarak görev yapabileceği belirtilen ÖGG’nin, kimlik kartı ve görev belgesiyle beraber taşıdığı silahın Özel Güvenlik Silah Taşıma- Bulundurma Belgesini de taşıması gerekmektedir.

Özel güvenlik görevlilerinin ateşli silahları Kanunda belirtilen istisnalar dışında görev alanı dışına çıkarılması halinde 5188 sayılı Kanunun 20/c maddesi gereğince para cezası uygulanacağı ve çalışma izni iptal edilir.

Özel güvenlik görevlisinin görev bitiminde, silahıyla birlikte özel güvenlik silah taşıma- bulundurma belgesinin de kuruluşça teslim alınması gerekmektedir.