Özel Güvenlik Görevlisi Olabilmek İçin Aranan Şartlar

Silahsız Güvenlik Görevlisi Olabilmek İçin Aranan Şartlar

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

En az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak.

18 yaşını bitirmiş olmak.

Tam teşekküllü devlet hastanelerinden “Silahsız Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli rapor almış olmak.


– 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1.- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.


2.- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.


3.- Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

– Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
– Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

Silahlı Güvenlik Görevlisi Olabilmek İçin Aranan Şartlar

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

21 yaşını bitirmiş olmak.

Tam teşekküllü devlet hastanelerinden “Silahlı Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli rapor almış olmak.

– 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1.- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2.- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

 

3.- Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

– Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

– Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

 

Yenileme Eğitimine Ne Zaman Müracaat Edilebilir?

Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alır.

Yükseköğretim Kurumlarının Güvenlikle İlgili Fakülte ve Meslek Yüksekokullarından Mezun Olanlar İle Fakülte veya Meslek Yüksekokullarının Güvenlikle İlgili Bölümlerinden Mezun Olanlar Temel Eğitim Almak Zorunda mıdır?

Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksekokullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlar silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Olanlar, Yenileme Eğitimini Silahlı Eğitim Alarak Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Çevirebilirler?

Silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı sahibi olan özel güvenlik görevlisinin silahlı kimlik kartı sahibi olabilmesi için; silah fark eğitimi alarak silah fark sınavına girmesi gerekmektedir.

Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı süresi dolan silahsız özel güvenlik görevlisinin ise, yenileme eğitimi müracaatı sırasında silah fark eğitimi almak istemesi halinde; alacağı silahsız yenileme eğitiminin yanı sıra silah fark eğitimini de alarak, önce silahsız yenileme sınavına girmesi, bir sonraki sınavda ise silah fark sınavına girmesi gerekmektedir. Her iki durumda da başarılı olan özel güvenlik görevlilerine silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı düzenlenmektedir.

Eğitim Süresi Ne Kadardır?

  • Temel eğitim teorik ve pratik eğitim 100 saat ile silah eğitiminden 20 saat oluşmak üzere 120 ders saatinden;
  • Yenileme eğitimi 60 ders saatinden (silahsız özel güvenlik görevlileri için 50 saat)

az olmamak üzere düzenlenir.

  • Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksekokullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.
  • Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi şartı ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eğitim şartı aranmaz.

Eğitime Devam Zorunluluğu Var mıdır?

a.- Verilen derslerin en az üçte ikisine devamı zorunludur.

b.- Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksızın derslerin %10’undan fazlasına devam etmeyenlerin kursla ilişiği kesilir.

Temel Eğitim Sınavından Başarılı Olabilmek İçin Kaç Puan Almam Gerekir?

  • Silahlı eğitim almış adayların temel eğitim ve silah sorularında ayrı ayrı en az 50 puan olmak kaydı ile iki puan ortalamasının en az 60 puan, (Örnek; temel eğitim 50 puan, silah sınavında ve uygulama sınavında en az 70 puan)      
  • Silahsız eğitim olarak görev yapacak olanlar için yazılı sınavında en az 60 puan,
  • Silah bilgisi ve atış fark dersini alan özel güvenlik meslek yüksekokulu mezunlarının da silah bilgisiyle ilgili yazılı sınav ile uygulamalı sınavdan 60 puan,

 almaları halinde başarılı sayılırlar.